Sự kiện chứng khoán đáng để mắt tới ngày 8/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/8

* GEX: Nhóm cổ đông phệ do Dragon Capital điều hành tại CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) đã bán ra 500.000 cổ phiếu GEX trong ngày 02/8, Qua đấy, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 50,84 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 5,97%.

* CMG: Doanh nghiệp TNHH Đầu cơ Mỹ Linh, cổ đông, tổ chức có liên can tới ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) đã sắm vào 1,5 triệu cổ phiếu CMG trong ngày 02/8 theo phương thức thỏa thuận. Qua đấy, nâng sở hữu tại CMG lên hơn 7,69 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 5,11%.

* PHC: Ông Đỗ Nguyên An, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC – HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu PHC từ ngày 10/8 tới 01/9 theo phương thức thỏa thuận. Dự định giao dịch thành công, ông An sẽ giảm sở hữu tại PHC xuống còn hơn 462.000 cổ phiếu, tỉ lệ 0,91%.

* DRL: Ngày 22/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức 5 2023 của CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL – HOSE), ngày đăng ký là 23/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 20%, trả tiền tính từ lúc ngày 08/9/2023.

* PTS: Ngày 17/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Chuyên chở và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS – HNX), ngày đăng ký là 18/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 8%, trả tiền tính từ lúc ngày 30/8/2023.

* MBS: Ngày 10/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng của CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX), ngày đăng ký là 11/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 100:12 và cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 100:3.

* GKM: CTCP Chứng khoán APG, cổ đông phệ của CTCP Khang Minh Group (GKM – HNX) đã bán ra hơn 331.000 cổ phiếu GKM trong ngày 02/8. Qua đấy, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 5,46 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 17,39%.

* CAG: Doanh nghiệp TNHH MTV Xuất nhập cảng Hùng Anh, cổ đông, tổ chức có liên can tới ông Nguyễn Quốc Bảo – Ủy viên HĐQT CTCP Cảng An Giang (CAG – HNX) đã bán ra hơn 134.000 cổ phiếu CAG từ ngày 05/7 tới 02/8. Qua đấy, chỉ còn nắm giữ 52.500 cổ phiếu CAG, tỉ lệ 0,38%.

* AMV: CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV – HNX) phê chuẩn việc góp thêm 59,4 tỷ đồng vào CTCP Tăng trưởng công nghệ Hạ Long Kyoto. Tổng số vốn góp của AMV sau lúc góp vốn bổ sung tại Doanh nghiệp này lên 108,9 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ 99%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *