Khuyến nghị đầu tưKhuyến nghị đầu tư

Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 28/09/2022

admin- September 28, 2022 0

MWG: CHỜ MUA Doanh thu và LNST T8/2022 đạt mức ~ 10.4k tỷ đ và 295 tỷ đ, +60% và +33% yoy, được đóng góp chính bởi ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 28/09/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 26/09/2022

admin- September 26, 2022 0

DIG: CHỜ MUA Sau khi tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 không thành công, Công ty tiếp tục trình họp lần thứ 2, với nội ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 26/09/2022

Hướng dẫn Phân tích kỹ thuậtTất cả

PTKT Bài 84: Các kỹ thuật nâng cao về định cỡ vị trí
Học Vấn

PTKT Bài 84: Các kỹ thuật nâng cao về định cỡ vị trí

admin- February 26, 2022 0

Với một số kinh nghiệm, một nhà giao dịch sẽ hiểu rằng có thể cải thiện kết quả giao dịch của mình không chỉ thông ... Read More

PTKT Bài 82: Cách giao dịch theo Gap
Học Vấn

PTKT Bài 82: Cách giao dịch theo Gap

admin- February 19, 2022 0

Gap (khoảng trống) là một không gian trống trong biểu đồ giá giữa hai thanh nến lân cận. Khoảng trống xảy ra khi thanh nến ... Read More

PTKT Bài 81: Fibonacci Ratios and Impulse Waves  – Tỷ lệ Fibonacci và Sóng xung động
Học Vấn

PTKT Bài 81: Fibonacci Ratios and Impulse Waves – Tỷ lệ Fibonacci và Sóng xung động

admin- February 19, 2022 0

Hồi quy Thông thường, một sự điều chỉnh kiểm tra một trong các mức Fibonacci của sóng trước đó. Các mức phổ biến nhất là 0,236, 0,382, 0,5, ... Read More