Sự kiện chứng khoán đáng để mắt tới ngày 21/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/7

* KDH: Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital điều hành tại CTCP Đầu cơ và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu KDH trong ngày 18/7. Qua ấy, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 78,11 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 10,89%.

* POM: Bà Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương, chị của ông Đỗ Duy Thái – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đã bán toàn thể hơn 1,8 triệu phiếu POM sở hữu, tỉ lệ 0,65%. Giao dịch đã tiến hành từ ngày 10/7 tới 14/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* SJD: Ngày 20/7, HĐQT CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD – HOSE) đã có nghị quyết phê chuẩn việc trả cổ tức 5 2021 và 2022 theo tỉ lệ tổng cộng 29%. Ngày đăng ký rốt cục chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/10/2023, trả tiền chia làm 02 đợt vào 31/10/2023 theo tỉ lệ 15% và 31/12/2023 theo tỉ lệ 14%.

* LPB: Ông Hoàng Văn Phúc, Phó giám đốc điều hành Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB – HOSE) đã bán toàn thể hơn 271.000 cổ phiếu LPB sở hữu. Giao dịch đã tiến hành từ ngày 03/7 tới 20/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* POT: Ngày 26/7 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Thiết bị Bưu điện (POT – HOSE), ngày đăng ký rốt cục là 27/7. Theo ấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 6,15%, trả tiền từ khi ngày 15/8/2023.

* DVG: Ông Hồ Đình Tùng, Giám đốc điều hành CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG – HNX) đã bán ra 270.000 cổ phiếu DVG trong ngày 20/6. Qua ấy, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu DVG.

* C69: Ông Phạm Tiến Quỳnh, Phó giám đốc điều hành CTCP Xây dựng 1369 (C69 – HNX) đã sắm vào hơn 486.000 cổ phiếu C69 từ ngày 19/6 tới 14/7. Qua ấy, nâng sở hữu tại C69 lên gần 1,4 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 2,26%.

* PCH: CTCP Nhựa Picomat (PCH – HNX) phê chuẩn việc phát hành 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức 5 2022 theo tỉ lệ 100:10. Thời kì tiến hành dự định từ tháng 7 tới tháng 11/2023.

* MAC: Bà Phạm Thị Hồng Giang, Trưởng ban kiểm soát CTCP Hỗ trợ và Dịch vụ Hàng hải (MAC – HNX) đăng ký sắm 500.000 cổ phiếu MAC từ ngày 24/7 tới 18/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện nay, bà Giang đang nắm giữ 2,75 triệu cổ phiếu MAC, tỉ lệ 18,16%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *