Cổ phiếu cần ân cần ngày 21/7

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/7

Khuyến nghị hăng hái dành cho cổ phiếu DRC

CTCK Bảo Việt (BVSC)

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – sàn HOSE) đã ban bố báo cáo nguồn vốn quý II/2023 với doanh thu thuần duy trì kiên cố đạt 1.162 tỷ đồng (tăng 4% so với quý trước và tăng 1% so với cùng kỳ 5 ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng (tăng 100% so với quý trước và giảm 39% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp cải thiện.

Lũy kế 6 tháng đầu 5 2023, DRC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tuần tự đạt 2.274 tỷ (giảm 6% so với cùng kỳ) và 76 tỷ (giảm 49% so với cùng kỳ), xong xuôi 45%/28% kế hoạch doanh thu thuần/lợi nhuận sau thuế 5 2023.

DRC đặt kế hoạch kinh doanh quý III/2023, với doanh thu thuần đạt 1.270 tỷ (tăng 9% so với quý trước và giảm 6% so với cùng kỳ), và lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ (tăng 14% so với quý trước và giảm 25% so với cùng kỳ).

Chúng tôi cho rằng kế hoạch này khả thi, nhờ (1) thị phần xuất khẩu sẽ tiếp diễn duy trì mạnh bạo 11–12 triệu đô la/tháng, nhờ đơn hàng từ thị phần Mỹ tiếp diễn tăng thêm; (2) triển vọng hồi phục tiêu thụ ở thị phần nội địa, với sự phân phối của đầu cơ công và việc giảm thuế VAT xuống 8%; và (3) chi tiêu nguyên nguyên liệu duy trì và chi tiêu logistics ở mặt bằng thấp sẽ tiếp diễn phân phối biên lợi nhuận;

Chúng tôi hiện ước lượng lợi nhuận trước thuế quý III/2023 là đạt 76 tỷ (tăng 20% so với quý trước và giảm 21% so với cùng kỳ), cao hơn so với kế hoạch của DRC.

Triển vọng canh thụ nội địa khởi sắc hơn nhờ được phân phối từ tăng mạnh đầu cơ công, giảm thuế VAT xuống 8% và môi trường lãi suất giảm. Khi mà đấy, xuất khẩu tiếp diễn được củng cố bởi việc mở mang thành phầm, thị phần cũng như là tập người mua chỉ cần khoảng đến. Tiềm năng phát triển dài hạn của Doanh nghiệp được bảo đảm bởi dự án mở mang Radial Công đoạn 3 và dự án lốp tải nhẹ PCR mới.

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho DRC, tầm giá chỉ tiêu là 26.550 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 15,4%).

>> Tải báo cáo

Đang phê duyệt lại khuyến nghị và giá chỉ tiêu cổ phiếu BMP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) vừa ban bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 khởi sắc với lợi nhuận ròng tiếp diễn tăng nhanh, thiết lập mức cao mới 294,6 tỷ (tăng 102,8% so với cùng kỳ và tăng 4,9% so với quý trước) với doanh thu thuần đạt 1.336,5 tỷ (giảm 14,1% so với cùng kỳ và 7,2% so với quý trước).

Lũy kế 6 tháng đầu 5 2023, lợi nhuận ròng của BMP phát triển gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 575 tỷ với doanh thu thuần đạt 2.776 tỷ (giảm 4,4% so với cùng kỳ). Với kết quả trên, BMP xong xuôi tuần tự 48,9% và 56,3% dự đoán doanh thu thuần và lợi nhuận cả 5 2023 của chúng tôi.

Ở Cập nhật vừa qua nhất, BVSC khuyến nghị Outperform với tầm giá chỉ tiêu là 106.593 đồng/cp. Ở tầm giá hiện nay, mức upside là 4,9%, và suất cổ tức dự đoán là 11,8%. Cộng với kết quả kinh doanh quý II khởi sắc, giá cổ phiếu tăng nhanh vừa qua, BVSC đang phê duyệt lại dự đoán, khuyến nghị và giá chỉ tiêu.

Triển vọng nhu cầu có vẻ tươi sáng hơn nhờ cải thiện của thị phần bất động sản Việt Nam, và cả cơ chế tài khóa và tiền tệ mở mang. Khi mà đấy, giá hạt nhựa PVC bình ổn ở mức thấp. Về dài hạn, chúng tôi nhận thấy vị thế thị phần đang được củng cố của BMP sẽ bảo đảm năng lực đàm phán đối với người mua phê chuẩn việc duy trì giá thành ở mức cao. Theo BVSC, điều này giúp bảo vệ biên lợi nhuận nếu giá nhựa PVC tăng quay về.

>> Tải báo cáo

Nhu cầu nội thất hồi phục sẽ xúc tiến xuất khẩu của PTB

CTCK Vietcap (VCSC)

CTCP Phú Tài (PTB) đã ban bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý II/2023 thích hợp với hy vọng của chúng tôi. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tuần tự giảm 18% và 36%. Không những thế, lợi nhuận trước thuế quý II/2023 đã tăng 62% so với quý trước nhờ việc khách bổ sung hàng và tính thời vụ. PTB chưa ban bố cơ cấu doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế nửa đầu 5 2023 xong xuôi 43% và 39% dự đoán cả 5 tương ứng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy ko có chỉnh sửa đáng kể nào đối với dự đoán của chúng tôi, dù cần thêm bình chọn cụ thể.

PTB dự định doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý III/2023 sẽ giảm tuần tự 13% và 27% so với cùng kỳ 5 ngoái. Các chỉ tiêu tuyệt đối gần với chỉ tiêu của quý 2/2023 nhưng mà doanh nghiệp đã vượt qua.

Theo ý kiến của chúng tôi, PTB đã đặt ra các chỉ tiêu cẩn trọng. Vì doanh số nhà mới ở Mỹ đã hồi phục 1 phần, chúng tôi hy vọng nhu cầu đồ nội thất sẽ dần hồi phục, từ đấy sẽ xúc tiến xuất khẩu của PTB.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *