Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/7-4/8: Giải ngân mạnh MSB, vẫn bán ròng đến hơn 1.500 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/7-4/8: Giải ngân mạnh MSB, vẫn bán ròng tới hơn 1.500 tỷ đồng

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã sắm ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này quay về sắm ròng 12,19 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 60,02 tỷ đồng, tăng 65,25% về lượng nhưng mà giảm 92,43% về trị giá so với tuần trước.

Chi tiết, khối này sắm vào 287,25 triệu đơn vị, trị giá đạt 7.811,19 tỷ đồng (giảm 5% về lượng nhưng mà tăng 2,3% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 275,06 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 7.751,17 tỷ đồng (giảm 6,81% về lượng nhưng mà tăng 13,28% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 31/7-4/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

31/7

60.487.920

50.583.170

9.904.750

1.520.440

1.427.050

93.390

1/8

62.683.910

69.825.590

-7.141.680

1.691.570

1.977.740

-286.170

2/8

76.158.960

59.417.150

16.741.810

1.917.470

1.765.810

151.660

3/8

37.328.090

48.889.970

-11.561.880

1.108.380

1.186.550

-78.170

4/8

50.590.910

46.340.220

4.250.690

1.573.330

1.394.020

179.310

Tổng

287.249.790

275.056.100

12.193.690

7.811.190

7.751.170

60.020

Trên sàn HNX, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng trong 4 phiên và bán ròng 1 phiên độc nhất vô nhị ngày 1/8. Tổng cộng trong tuần, khối này đã sắm ròng 2,04 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 65,25 tỷ đồng, giảm 62% về lượng nhưng mà tăng 23,86% về trị giá so với phiên trước.

Trong ấy, khối ngoại đã sắm vào 6,92 triệu đơn vị, trị giá 183,78 tỷ đồng (giảm 52,1% về lượng và 28,71% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 4,88 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 118,53 tỷ đồng (giảm 46,25% về lượng và 42,21% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 31/7-4/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

31/7

2.856.460

610.830

2.245.630

54.170

12.440

41.730

1/8

653.560

1.815.850

-1.162.290

17.720

74.120

-56.400

2/8

1.430.710

596.510

834.200

51.370

10.220

41.150

3/8

1.299.320

967.810

331.510

45.400

10.030

35.370

4/8

679.530

885.980

-206.450

15.120

11.720

3.400

Tổng

6.919.580

4.876.980

2.042.600

183.780

118.530

65.250

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tục. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 10,58 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến 1.636,97 tỷ đồng, đẩy mạnh 161,42% về lượng và tăng 18,97% về trị giá so với tuần trước.

Trong ấy, khối này sắm vào 1,88 triệu đơn vị, trị giá đạt 64,11 tỷ đồng (giảm 23,3% về lượng và 12,67% về trị giá); trái lại bán ra 12,46 triệu đơn vị, trị giá 1.701,08 tỷ đồng (tăng 91,69% về lượng và 17,37% về trị giá so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 31/7-4/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

31/7

737.070

1.690.550

-953.480

23.140

68.090

-44.950

1/8

473.490

2.914.650

-2.441.160

17.060

1.330.520

-1.313.460

2/8

122.250

3.151.220

-3.028.970

2.920

127.290

-124.370

3/8

239.810

1.864.170

-1.624.360

10.560

65.170

-54.610

4/8

309.400

2.842.420

-2.533.020

10.430

110.010

-99.580

Tổng

1.882.020

12.463.010

-10.580.990

64.110

1.701.080

-1.636.970

Tương tự, tuần qua giao dịch từ ngày 31/7-4/8 trên toàn thị phần, khối ngoại đã sắm ròng 3,66 triệu đơn vị, giảm 57,98% so với tuần trước ấy từ 24-28/7; tổng trị giá vẫn là bán ròng 1.511,7 tỷ đồng, đẩy mạnh hơn 185% so với tuần trước (bán ròng 530,37 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến sắm bán tuần qua

Khối ngoại quay về sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu MSB với khối lượng đạt hơn 42,34 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 589,59 tỷ đồng. Giao dịch cốt yếu được tiến hành theo phương thức thỏa thuận, khi mà giao dịch khớp lệnh sắm ròng chưa đến 10 tỷ đồng.

Khi mà 2 tuần trước ấy, cổ phiếu MSB liên tục bị bán ròng mạnh nhất. Chi tiết, tuần từ 17-21/7 đã bán ròng 20,58 triệu cổ phiếu MSB, tổng trị giá bán ròng đạt 269,17 tỷ đồng và tuần 24-28/7 đã bán ròng 22,37 triệu cổ phiếu MSB, trị giá bán ròng đạt 304,95 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu DCM được sắm ròng 7,98 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 258,58 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này đã quay ra bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng hơn 14,6 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 396,85 tỷ đồng.

Tiếp theo ấy là cổ phiếu phệ VIC bị bán ròng 3,97 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 222,29 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp diễn sắm ròng mạnh cổ phiếu IDC với trị giá đạt 69,76 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,45 triệu đơn vị. Ngoài ra, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng là SHS đạt 2,1 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 32,6 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PVI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 874.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 43,83 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhân tố chính khiến giao dịch khối ngoại vẫn bán ròng mạnh bạo trong tuần này vẫn là VNZ lúc cổ phiếu này đã bị bán ròng hơn 1,72 triệu đơn vị trong phiên 1/8, với tổng trị giá bán ròng lên đến gần 1.292 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *