Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 28-31/8: Quay về sắm ròng hơn 1.000 tỷ đồng

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/8: Thị trường sẽ tích lũy lại để củng cố sức mạnh

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã sắm ròng 3 phiên và bán ròng 1 phiên độc nhất ngày 29/8. Tổng cộng, khối này đã quay về sắm ròng 26,52 triệu đơn vị, tổng trị giá là sắm ròng 928,39 tỷ đồng; khi mà tuần trước đấy bán ròng 74,31 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1.802,81 tỷ đồng.

Chi tiết, khối này sắm vào 204,12 triệu đơn vị, trị giá đạt 6.622,46 tỷ đồng (giảm 25% về lượng và 21,75% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 177,6 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 5.694,07 tỷ đồng (giảm 48,76% về lượng và 44,53% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 28-31/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

28/8

45.155.920

44.001.150

1.154.770

1.484.430

1.348.490

135.940

29/8

41.238.660

50.303.580

-9.064.920

1.440.720

1.636.360

-195.640

30/9

45.233.480

30.156.730

15.076.750

1.413.500

883.210

530.290

31/8

72.496.790

53.142.720

19.354.070

2.283.810

1.826.010

457.800

Tổng

204.124.850

177.604.180

26.520.670

6.622.460

5.694.070

928.390

Trên sàn HNX, nhà đầu cơ nước ngoài cũng bán ròng 1 phiên độc nhất ngày 28/8 và 3 phiên sắm ròng. Tổng cộng trong tuần, khối này đã sắm ròng 4,46 triệu đơn vị, khi mà tuần trước bán ròng 19.110 đơn vị; tổng trị giá sắm ròng tương ứng đạt 113,47 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với tuần trước đấy.

Trong đấy, khối ngoại đã sắm vào 10,54 triệu đơn vị, trị giá 284,26 tỷ đồng (tăng 68% về lượng và 83,88% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 6,09 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 170,79 tỷ đồng (giảm 3,33% về lượng nhưng mà tăng 35,91% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 28-31/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

28/8

1.292.890

1.434.420

-141.530

29.310

40.790

-11.480

29/8

3.401.170

1.518.880

1.882.290

77.020

34.060

42.960

30/9

1.136.200

414.740

721.460

37.910

10.710

27.200

31/8

4.714.690

2.718.090

1.996.600

140.020

85.230

54.790

Tổng

10.544.950

6.086.130

4.458.820

284.260

170.790

113.470

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và sắm ròng 1 phiên độc nhất ngày 29/8. Tổng cộng, khối ngoại đã sắm ròng 254.280 đơn vị, trị giá là bán ròng 27,19 tỷ đồng, tăng 72,67% về lượng và tăng gấp hơn 6,6 lần về trị giá so với tuần trước.

Trong đấy, khối này sắm vào 2,37 triệu đơn vị, trị giá đạt 72,75 tỷ đồng (giảm 10,35% về lượng và 20,48% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 2,12 triệu đơn vị, trị giá 99,94 tỷ đồng (giảm 15,25% về lượng nhưng mà tăng 5,13% về trị giá so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 28-31/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

28/8

224.690

387.450

-162.760

5.550

20.370

-14.820

29/8

876.510

394.100

482.410

23.190

18.960

4.230

30/9

628.050

699.890

-71.840

23.280

29.770

-6.490

31/8

642.310

635.840

6.470

20.730

30.840

-10.110

Tổng

2.371.560

2.117.280

254.280

72.750

99.940

-27.190

Tương tự, tuần qua giao dịch từ ngày 28-31/8 trên toàn thị phần, khối ngoại đã quay về sắm ròng 31,23 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 1.014,67 tỷ đồng; khi mà tuần trước đấy từ 21-25/8 bán ròng gần 74,2 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 1.777,45 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến sắm bán tuần qua

Khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu KDC với trị giá đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 4,62 triệu đơn vị.

Tiếp theo là DGC được sắm ròng gần 203 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,44 triệu đơn vị và GMD được sắm ròng 194,51 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 3,24 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng là cổ phiếu chứng khoán VIX đạt 7,08 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 138,26 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với khối lượng 9,2 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 301,79 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu VPB bị bán ròng 8,26 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 176,89 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại sắm ròng mạnh cổ phiếu IDC với trị giá đạt 44,47 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt gần 1 triệu đơn vị.

Mặt khác, cổ phiếu THD bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,25 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt hơn 46 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *