Khối ngoại giao dịch tấp nập cổ phiếu chứng khoán, tiếp diễn sắm ròng hơn 500 tỷ đồng trong phiên 31/8

Khối ngoại giao dịch sôi động cổ phiếu chứng khoán, tiếp tục mua ròng hơn 500 tỷ đồng trong phiên 31/8

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 72,5 triệu đơn vị, tổng trị giá 2.283,81 tỷ đồng, tăng 60,27% về khối lượng và 61,57% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 30/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 53,14 triệu đơn vị, trị giá 1.826,01 tỷ đồng, tăng 76,22% về khối lượng và 106,75% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 19,35 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 457,8 tỷ đồng, tăng 28,37% về lượng mà giảm 13,67% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, khối ngoại vẫn sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu GMD với trị giá đạt 116,05 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,88 triệu đơn vị.

Ngoài ra, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh nhất về khối lượng là cổ phiếu chứng khoán VIX đạt xấp xỉ 5,4 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 105,23 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu SSI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 4,28 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt xấp xỉ 143 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu VIC bị bán ròng hơn 2,16 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 135,65 tỷ đồng.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 4,71 triệu đơn vị, trị giá đạt 140,02 tỷ đồng, tăng gần 315% về lượng và 269,3% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 2,72 triệu đơn vị, trị giá đạt 85,23 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5,5 lần về lượng và gần 7 lần về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng xấp xỉ 2 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 54,79 tỷ đồng, tăng 176,74% về lượng và 101,43% về trị giá so với phiên trước.

Phiên bữa nay, cổ phiếu CEO được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 1,48 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 38,45 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là PVS được sắm ròng 926.400 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 32,72 tỷ đồng. Tuy nhiên, các mã TNG, SHS, PVI, SLS, TIG, HUT được sắm ròng hơn 1-2 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu THD bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 654.580 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 23,59 tỷ đồng. Tiếp theo là DTD và NVB cùng bị bán ròng hơn 1,4 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 642.310 đơn vị, trị giá đạt 20,73 tỷ đồng, tăng 2,27% về lượng mà giảm 10,95% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 635.840 đơn vị, trị giá 30,84 tỷ đồng, giảm 9,15% về khối lượng mà tăng 3,59% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 6.470 đơn vị, khi mà phiên trước ấy bán ròng 71.840 đơn vị; tổng trị giá vẫn là bán ròng đạt 10,11 tỷ đồng, tăng 55,78% so với phiên trước ấy.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 143.900 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 2,8 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh tiếp theo là QTP đạt 1,71 tỷ đồng, MPC đạt gần 1,7 tỷ đồng, VTP đạt 1,12 tỷ đồng…

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV với trị giá đạt 7,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 104.500 đơn vị.

Tiếp theo là QNS bị bán ròng 7,31 tỷ đồng (146.580 đơn vị) và LTG bị bán ròng 3,24 tỷ đồng (84.990 đơn vị).

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 31/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 21,35 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 502,48 tỷ đồng, tăng 35,73% về lượng mà giảm 8,8% về trị giá so với phiên giao dịch bữa qua ngày 30/8 (sắm ròng 551 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *