Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/8: Quay về sắm ròng 110 tỷ đồng, tâm điểm là DGC và DXG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/8: Trở lại mua ròng 130 tỷ đồng, tâm điểm là DGC và DXG

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 45,16 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.484,43 tỷ đồng, tăng 31,33% về khối lượng và 35,81% về trị giá so với phiên cuối tuần trước (ngày 25/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 44 triệu đơn vị, trị giá 1.348,49 tỷ đồng, cùng giảm hơn 30% cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng hơn 1,15 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 135,94 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch cuối tuần trước bán ròng hơn 28,88 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 844,95 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu DGC với trị giá đạt hơn 120 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,46 triệu đơn vị.

Ngoài ra, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh nhất vẫn là cổ phiếu bất động sản DXG, đạt 3,94 triệu đơn vị, tương ứng tổng trị giá sắm ròng đạt 84,38 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu nhà băng vẫn bị bán ròng mạnh với VPB dẫn đầu, đạt hơn 5,2 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 105,34 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là MWG bị bán ròng 95,93 tỷ đồng (1,87 triệu đơn vị) và CTG bị bán ròng 62,39 tỷ đồng (hơn 2 triệu đơn vị).

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 810.830 đơn vị, trị giá đạt 21,28 tỷ đồng, giảm 21,3% về lượng và 16,45% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 592.500 đơn vị, trị giá đạt 10,94 tỷ đồng, giảm 75,94% về lượng và 76,52% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 141.530 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 11,48 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy sắm ròng 218.330 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 10,34 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu TIG được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 432.300 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,94 tỷ đồng.

Tiếp theo đấy, BVS được sắm ròng 171.300 đơn vị, trị giá đạt 4,63 tỷ đồng và CEO đạt 58.230 đơn vị, trị giá đạt 1,5 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu THD bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 424.470 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 15,3 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là TNG đạt 2,49 tỷ đồng, DTD đạt 1,94 tỷ đồng, PVS đạt 1,6 tỷ đồng, NVB đạt 1,46 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 224.690 đơn vị, trị giá đạt 5,55 tỷ đồng, giảm 1,89% về lượng và 31,82% về trị giá so với phiên trước đấy.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 387.450 đơn vị, trị giá 20,37 tỷ đồng, giảm 63,41% về khối lượng và 48,86% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 162.760 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 14,82 tỷ đồng, giảm 80,39 về lượng và 53,23% về trị giá so với phiên trước.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất QTP với khối lượng 106.900 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,67 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với khối lượng đạt 199.530 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 9,7 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là ACV bị bán ròng 79.110 đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 5,98 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 28/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 0,85 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 109,64 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 25/8 bán ròng 29,49 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 866,3 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *