Cổ phiếu cần ân cần ngày 28/8

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/8

Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu GAS

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị sắm đối với cổ phiếu GAS của Tổng doanh nghiệp Khí Việt Nam, giá tiêu chí 113.900 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 12,3%, thị suất cổ tức 3,6%.

Giá bán này phản ảnh hy vọng của chúng tôi về vai trò quan trọng của GAS trong công đoạn chuyển dịch sang điện khí LNG tại Việt Nam cũng như vị thế nguồn vốn chắc chắn của công ty. Các không may chính đối với khuyến nghị bao gồm: giá dầu giảm xuống mức thấp hơn dự định và sản lượng khí khô sản xuất thấp hơn dự định.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VNM

CTCK Phú Hưng (PHS)

Hoàn thành quý II/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE) tuần tự đạt 15.213 tỷ đồng (tăng 1,7% so với cùng kỳ 5 ngoái, tăng 9.0% so với quý trước) và 2.229 tỷ đồng (tăng 6.0% so với cùng kỳ, tăng 16,9% so với quý trước). Biên lợi nhuận trong quý là 40,5%, tăng 170bps so với quý I, cốt yếu nhờ vào nguyên nguyên liệu đầu vào khuyến mãi.

Chúng tôi hy vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 5 2023 sẽ tuần tự đạt 60.367 tỷ đồng (tăng 0,7% so với 5 ngoái) và 9.204 tỷ đồng (phát triển 7,3%) nhờ vào chiến lược tái định vị nhãn hàng và giá vật liệu đầu vào giảm.

Sử dụng cách thức DCF và P/E, chúng tôi ước lượng trị giá cân đối là 73.100 đồng/cổ phiếu. Do ấy, chúng tôi đưa ra khuyến nghị giữ với mức tăng giá tiềm năng là -0,5%. Định giá của chúng tôi đã phản ảnh con số ước lượng dựa trên kịch bản cơ sở trong công đoạn 5 5 tiếp theo.

Xui xẻo: (1) Suy yếu sức sắm do suy thoái kinh tế; (2) Bất định bất lợi của giá nguyên nguyên liệu; (3) Xui xẻo gia nhập mảng kinh doanh mới.

Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu PLX

CTCK Vietcombank (VCBS)

Kết quả kinh doanh quý II/2203 của CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX – sàn HOSE) có sự phân hóa với doanh thu giảm 22%, không những thế lợi nhuận sau thuế 850 tỷ đồng (khi mà cùng kỳ lỗ 279 tỷ đồng). Lợi nhuận khả quan nhờ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước khá bất biến.

Lũy kế 6 tháng đầu 5 2023, PLX ghi nhận doanh thu thuần đạt 133.184 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ 5 ngoái, đạt 41% kế hoạch 5). Chi tiêu giá vốn giảm mạnh và doanh thu nguồn vốn tăng gần 30% giúp lợi nhuận sau thuế tăng hơn 550% lên 1.516 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch 5).

PLX vẫn là cổ phiếu có căn bản tốt được chọn lựa nhóm ngành xăng dầu và chúng tôi vẫn bình chọn triển vọng khả quan lúc nguồn cung xăng dầu bất biến và chỉnh sửa trong công thức điều chỉnh chi tiêu kinh doanh định mức được điều chỉnh tăng sẽ cung cấp tăng lợi nhuận trên mỗi lít xăng, giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp PLX trong 5 2023.

Chúng tôi vẫn giữ giá tiêu chí của PLX ở mức 45.780 đồng/cp như trong “Báo cáo ngành Xăng dầu nửa cuối 5 2023” vào ngày 01/08/2023. Với giá tiêu chí 45.780 đồng/cp – tương đương triển vọng tăng 21% so với giá hiện nay ngày 22/08/2023. Chúng tôi nâng khuyến nghị từ trung lập lên sắm đối với cổ phiếu PLX.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *