Bán mạnh HPG và VIC, khối ngoại sắm ròng chưa đến 100 tỷ đồng trong phiên bốc đầu ngày 31/7

Bán mạnh HPG và VIC, khối ngoại mua ròng chưa tới 100 tỷ đồng trong phiên bốc đầu ngày 31/7

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 60,49 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.520,44 tỷ đồng, giảm 7,2% về khối lượng và 9,57% về trị giá so với phiên cuối tuần trước (ngày 28/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 50,58 triệu đơn vị, trị giá 1.427,05 tỷ đồng, giảm 13,92% về khối lượng nhưng mà tăng 12,54% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 9,9 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 93,39 tỷ đồng, tăng 54,26% về lượng nhưng mà giảm 77,4% về trị giá so với phiên trước đấy.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu MSB được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 13,5 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 186,34 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu PNJ được sắm ròng 59,63 tỷ đồng, tương đương khối lượng 0,71 triệu đơn vị .

Ở chiều trái lại, cổ phiếu HPG vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 6,53 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 180,78 tỷ đồng.

Tiếp theo đấy, VIC bị bán ròng 2,26 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt hơn 124,3 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 2,86 triệu đơn vị, trị giá đạt 54,17 tỷ đồng, cùng tăng gấp 2,5 lần về lượng và trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 610.830 đơn vị, trị giá đạt 12,44 tỷ đồng, tăng 11,19% về lượng nhưng mà giảm 10,7% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 2,25 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 41,73 tỷ đồng; đẩy mạnh so với phiên trước đấy chỉ sắm ròng 237.940 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,95 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 1,77 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 27,35 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh khác là CEO đạt 7,8 tỷ đồng, TNG đạt 6,15 tỷ đồng, PVI đạt 2,75 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 79.640 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,76 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 737.070 đơn vị, trị giá 23,14 tỷ đồng, tăng 24,29% về khối lượng và 93,32% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 1,69 triệu đơn vị, trị giá 68,09 tỷ đồng, tăng 155% về khối lượng và hơn 396% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã quay ra bán ròng 953.480 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 44,95 tỷ đồng; đẩy mạnh so với phiên trước đấy chỉ bán ròng 69.850 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1,75 tỷ đồng.

Bữa nay, QTP là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 140.100 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 2,34 tỷ đồng.

Khi mà đấy, khối này bán ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 654.700 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 33,59 tỷ đồng.

Tiếp theo là VEA bị bán ròng 9,74 tỷ đồng, VGT bị bán ròng 3,09 tỷ đồng, LTG đạt 2,91 tỷ đồng, VTP đạt hơn 2 tỷ đồng, SIP đạt hơn 1,2 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 31/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 11,2 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 90,17 tỷ đồng, tăng 69,95% về lượng nhưng mà giảm 78,19% về trị giá so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 28/7 (sắm ròng 413,49 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *