Xả mạnh SSI, VIC và HPG, khối ngoại bán ròng hơn 380 tỷ đồng trong phiên khởi sắc ngày 5/9

Tâm lý ưa thích rủi ro của giới đầu tư được đẩy mạnh

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 49,77 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.565,34 tỷ đồng, cùng giảm hơn 31% cả về khối lượng và trị giá so với phiên của tháng 8 (ngày 31/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 61,38 triệu đơn vị, trị giá 1.950,01 tỷ đồng, tăng 15,5% về khối lượng và 6,79% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 11,61 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 384,67 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 19,35 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 457,8 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với trị giá đạt 194,97 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 2,45 triệu đơn vị.

Không những thế, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh nhất về khối lượng là cổ phiếu nhà băng TPB đạt 8,04 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 158,59 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, khối ngoại tập hợp xả bán 3 cổ phiếu trong rổ VN30. Chi tiết, cổ phiếu SSI vẫn dẫn đầu lúc bị bán ròng 5,64 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt xấp xỉ 187,7 tỷ đồng.

Tiếp theo là VIC bị bán ròng 178,4 tỷ đồng (2,86 triệu đơn vị) và HPG bị bán ròng 107,29 tỷ đồng (3,89 triệu đơn vị).

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 1,46 triệu đơn vị, trị giá đạt 35,01 tỷ đồng, giảm 69% về lượng và 75% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,33 triệu đơn vị, trị giá đạt 29,79 tỷ đồng, giảm 51,14% về lượng và 65,05% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 132.300 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 5,22 tỷ đồng, giảm 93,37% về lượng và 90,47% về trị giá so với phiên trước.

Phiên bữa nay, cổ phiếu PVS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 7,11 tỷ đồng, tương đương khối lượng 195.280 đơn vị. Tiếp theo là CEO được sắm ròng 6,08 tỷ đồng (226.210 đơn vị).

Không những thế, cổ phiếu TIG được sắm ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 506.300 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 5,99 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 468.810 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 9,47 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh tiếp theo là DTD đạt 7,5 tỷ đồng, MBS đạt 2,27 tỷ đồng, NVB và SHS cùng bị bán ròng hơn 1,4tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 1,22 triệu đơn vị, trị giá đạt 38,71 tỷ đồng, tăng 89,3% về lượng và 86,73% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra gần 1,2 triệu đơn vị, trị giá 40,51 tỷ đồng, tăng 88,43% về khối lượng và 31,36% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 17.770 đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 1,8 tỷ đồng, tăng 174,65% về lượng mà giảm 82,2% về trị giá so với phiên trước ấy.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 280.800 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 5,62 tỷ đồng.

Tiếp theo là MCH được sắm ròng 47.300 đơn vị, trị giá đạt 3,86 tỷ đồng và VGG được sắm ròng 44.600 đơn vị, trị giá đạt 1,69 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với trị giá đạt 4,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 96.500 đơn vị.

Các mã bị bán ròng tiếp theo là VEA đạt hơn 3 tỷ đồng, MPC đạt 2,32 tỷ đồng, ACV đạt 1,28 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 5/9, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 11,46 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 381,25 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch trước ấy ngày 31/8 sắm ròng 21,35 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 502,48 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *