Tiền trở lại mạnh với thị trường phái sinh

Tiền trở lại mạnh với thị trường phái sinh

Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch tăng 49,51%, bình quân đạt 228.360 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 27.815 tỷ đồng/phiên, tăng 57,23% so với tháng trước.

Trong đó, khối lượng giao dịch lớn nhất tháng tại phiên giao dịch ngày 22/8/2023 với 405.937 hợp đồng, đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Tại phiên giao dịch cuối tháng, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 49.759 hợp đồng, giảm 19,84% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 01/8/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 60.926 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2023 là 2,49% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán là 1,26% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2023

Tháng 8.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

152.739

228.360

49,51%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

17.691

27.815

57,23%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

62.077

49.759

-19,84%

4

Tỷ trọng giao dịch của NĐTNN

%

3,47

2,49

28,24%

5

Tỷ trọng giao dịch tự doanh

%

1,66

1,26

-24,09%

Trong tháng 8, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 8/2023 của sản phẩm này là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng đạt 1.381.648 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 8/2023, tăng 3,02% so với tháng trước.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *