Sự kiện chứng khoán đáng để mắt tới ngày 4/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/8

* IBC: CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố bán giải chấp dự định gần 740.000 cổ phiếu của CTCP Đầu cơ Apax Holdings (IBC – HOSE) thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 04/8 tới 30/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* ORS: CTCP Chứng khoán Tiên Phong – TPBS (ORS – HOSE) phê chuẩn việc khai triển phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cụ thể sẽ được công bố sau.

* MSB: Bà Đinh Thị Tố Uyên, Phó giám đốc điều hành Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – HOSE) đăng ký bán hơn 1,57 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 08/8 tới 06/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, bà Uyên sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 109.000 cổ phiếu MSB.

* CIG: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trưởng ban Kiểm soát CTCP COMA 18 (CIG – HOSE) đăng ký bán toàn thể hơn 403.000 cổ phiếu CIG sở hữu, tỉ lệ 1,28%. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 08/8 tới 06/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* PET: Ngày 09/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET – HOSE) ngày đăng ký chung cuộc là 10/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu), tương đương PET sẽ phát hành thêm hơn 7,9 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* PTS: Ngày 17/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Chuyển vận và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS – HNX), ngày đăng ký chung cuộc là 18/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 8%, trả tiền diễn ra từ ngày 30/8/2023.

* KDM: Ông Chu Văn Dũng, Phó giám đốc điều hành CTCP Tập đoàn GCL (KDM – HNX) đã bán bất thành hơn 275.000 cổ phiếu KDM đăng ký bán từ ngày 07/7 tới 28/7.

* CMC: CTCP Đầu cơ CMC (CMC – HNX) phê chuẩn phương án hơn 456.000 cổ phiếu tăng vốn từ tài chính chủ nhân theo tỉ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu). Thời kì tiến hành trong quý III, IV/2023.

* L14: Tổng CTCP Licogi, cổ đông to của CTCP Licogi 14 (L14 – HNX) chỉ bán được 279.000 cổ phiếu L14 trong tổng số 880.000 cổ phiếu L14 đăng ký bán từ ngày 04/7 tới 31/7. Sau giao dịch, cổ đông trên còn nắm giữ hơn 5,85 triệu cổ phiếu L14, tỉ lệ 18,98%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *