Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/8: Tập hợp sắm bán cổ phiếu bluechip

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/8: Tập trung mua bán cổ phiếu bluechip

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 37,33 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.108,38 tỷ đồng, giảm gần 51% về khối lượng và 42,2% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 2/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 48,89 triệu đơn vị, trị giá 1.186,55 tỷ đồng, giảm 17,72% về khối lượng và 32,8% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 11,56 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 78,17 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy sắm ròng 16,74 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 151,66 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu CTG được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 2,54 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 78,44 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu DCM được sắm ròng gần 2,38 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 78,27 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 3,27 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 88,08 tỷ đồng.

Tiếp theo đấy, Việt Nam Đồng bị bán ròng xấp xỉ 3 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt hơn 60 tỷ đồng và MWG bị bán ròng 1,02 triệu đơn vị, trị giá đạt 53,93 tỷ đồng.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 1,3 triệu đơn vị, trị giá đạt 45,4 tỷ đồng, giảm 9,18% về lượng và 11,62% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 967.810 đơn vị, trị giá đạt 10,03 tỷ đồng, tăng 62,25% về lượng và giảm nhẹ 1,86% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 331.510 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 35,37 tỷ đồng, giảm 60,26% về lượng và 14,05% về trị giá so với phiên trước đấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu IDC vẫn được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 572.400 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 27,4 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh khác là PVS đạt 6,53 tỷ đồng, TNG đạt 3,69 tỷ đồng, PVI đạt hơn 2,2 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu MBG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 497.600 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,92 tỷ đồng. Tiếp theo là NVB bị bán ròng 1,29 tỷ đồng và MCF bị bán ròng 1,2 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 239.810 đơn vị, trị giá 10,56 tỷ đồng, tăng 96,16% về khối lượng và 261,64% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 1,86 triệu đơn vị, trị giá 65,17 tỷ đồng, giảm 40,84% về khối lượng và 48,8% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 1,62 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 54,61 tỷ đồng, giảm 46,37% về lượng và 56,09% về trị giá so với phiên trước.

Cổ phiếu MCH được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất trong phiên với khối lượng đạt 50.960 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 3,97 tỷ đồng. Tiếp theo là ACV được sắm ròng hơn 3 tỷ đồng và PGB được sắm ròng 1,16 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng hơn 1,2 triệu đơn vị, trị giá đạt 47,58 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là QNS đạt 7,43 tỷ đồng, VTP đạt 5,24 tỷ đồng, VGT đạt 2,35 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 3/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 12,86 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 97,41 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch bữa qua ngày 2/8 sắm ròng 14,54 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 68,44 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *