Sự kiện chứng khoán đáng để mắt ngày 30/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8

* VNS: Ngày 13/9 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 5 2022 của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE), ngày đăng ký là 14/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 5%, trả tiền diễn ra từ ngày 27/9/2023.

* EVF: CTCP Điều hành quỹ Amber, tổ chức có liên can tới ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT Doanh nghiệp Nguồn vốn Cổ phần Điện lực (EVF – HOSE) đăng ký sắm 1 triệu cổ phiếu EVF, tỉ lệ 0,29% từ ngày 31/8 tới 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày nay, tổ chức trên chưa nắm giữ bất cứ cổ phiếu EVF nào.

* VID: Ông Bùi Quang Khoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu cơ Tăng trưởng Thương nghiệp Viễn Đông (VID – HOSE) đã sắm vào 300.000 cổ phiếu VID từ ngày 21/8 tới 28/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đấy, nâng sở hữu tại VID lên hơn 1,12 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 2,74%.

* HID: HĐQT CTCP Halcom Việt Nam (HID – HOSE) phê chuẩn việc chuyển nhượng toàn thể hơn 5,52 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Điện mặt trời VKT – Hòa An, với giá ko thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần. Thời kì tiến hành trong quý III, quý IV/2023.

* HRC: Ngày 13/9 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Cao su Hòa Bình (HRC – HOSE) ngày đăng ký là 14/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 3%, trả tiền diễn ra từ ngày 13/10/2023.

* VFS: Doanh nghiệp Nguồn vốn cổ phần Điện Lực (EVF), tổ chức có liên can tới ông Lê Long Giang – Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS – HNX) đã sắm vào 12 triệu cổ phiếu VFS, tỉ lệ 10% trong ngày 21/8. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất cứ cổ phiếu EVF nào.

* VTZ: Ông Phan Văn Quân, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Thương nghiệp Nhựa Việt Thành (VTZ – HNX) đăng ký bán hơn 4,22 triệu cổ phiếu VTZ từ ngày 31/8 tới 26/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày nay, ông Quân đang nắm giữ hơn 10,65 triệu cổ phiếu VTZ, tỉ lệ 24,78%. Cùng thời kì và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT của VTZ đăng ký bán hơn 2,86 triệu cổ phiếu VTZ.

* SJE: CTCP Đầu cơ ENERGY Việt Nam, Doanh nghiệp mẹ của CTCP Sông Đà 11 (SJE – HNX) đăng ký sắm hơn 478.000 cổ phiếu SJE từ ngày 31/8 tới 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày nay, ENERGY Việt Nam đang nắm giữ hơn 12,32 triệu cổ phiếu SJE, tỉ lệ 51,01%.

* V12: Ngày 30/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Xây dựng số 12 (V12 – HNX), ngày đăng ký là 31/8. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 6%, trả tiền diễn ra từ ngày 02/10/2023.

* SPC: Ngày 31/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 5 2022 của CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC – HNX), ngày đăng ký là 05/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 5%, trả tiền diễn ra từ ngày 22/9/2023.

* DTD: Phillip Securities (Thailand) Public Co, Ltd, cổ đông to của CTCP Đầu cơ Tăng trưởng Thành Đạt (DTD – HNX) đã bán ra hơn 281.000 cổ phiếu DTD trong ngày 15/8. Qua đấy, giảm sở hữu tại DTD xuống còn hơn 2,02 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 4,71%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *