Sự kiện chứng khoán đáng chú tâm ngày 26/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/7

* KPF: Ông Nguyễn Quang Huy, Thành viên HĐQT CTCP Đầu cơ của cải Koji (KPF – HOSE) đăng ký bán toàn thể hơn 6,04 triệu cổ phiếu KPF sở hữu, tỉ lệ 9,93%. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 31/7 tới 29/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DHM: CTCP Đầu cơ Thailand, cổ đông béo của CTCP Thương nghiệp và Khai thác tài nguyên Dương Hiếu (DHM – HOSE) đã bán ra 600.000 cổ phiếu DHM trong ngày 19/7. Qua ấy, giảm sở hữu tại DHM xuống còn hơn 998.000 cổ phiếu, tỉ lệ 3,18%.

* TMS: CTCP Transimex (TMS – HOSE) phê duyệt phương án khai triển phát hành hơn 36,52 triệu cổ phiếu trả cổ tức 5 2022 theo tỉ lệ 100:30. Thời kì tiến hành dự định trong quý III/2023.

* DGC: CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu thuần thống nhất hơn 2.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 881 tỷ đồng. Trong quý III/2023, DGC đặt tiêu chí doanh thu thống nhất hơn 2.384 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

* BBC: Ngày 09/8 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 và tạm ứng 5 2023 của CTCP Bibica (BBC – HOSE), ngày đăng ký chung cuộc là 10/8. Theo ấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 25%, trả tiền kể từ ngày 25/8/2023.

* BWE: Bà Trần Tuyết Lan, vợ ông Trần Chiến Công – Giám đốc điều hành Tổng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đăng ký sắm 400.000 cổ phiếu BWE từ ngày 27/7 tới 25/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện nay, bà Lan chưa nắm giữ bất cứ cổ phiếu BWE nào.

* HAP: Ngày 27/7 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP – HOSE), ngày đăng ký chung cuộc là 28/7. Theo ấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 5%, trả tiền kể từ ngày 23/8/2023.

* EVS: Ngày 01/8 đến đây, CTCP Chứng khoán Everest (EVS – HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới phát hành thêm).

* BXH: CTCP HSL, cổ đông béo, tổ chức có liên can tới bà Đặng Thị Thanh Hữu – Ủy viên HĐQT CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH – HNX) đăng ký bán toàn thể hơn 419.000 cổ phiếu BXH sở hữu, tỉ lệ 13,39%. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 26/7 tới 24/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TOT: HĐQT CTCP Transimex Logistics (TOT – HNX) đã phê duyệt việc trả cổ tức 5 2022 bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu). Ngày đăng ký chung cuộc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 08/8/2023.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *