Bán mạnh cổ phiếu VNM và dòng bank, khối ngoại vẫn sắm ròng 35 tỷ đồng trong phiên 25/7

Bán mạnh cổ phiếu VNM và dòng bank, khối ngoại vẫn mua ròng 35 tỷ đồng trong phiên 25/7

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 61,27 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.609,61 tỷ đồng, tăng 45,94% về khối lượng và 68,11% về trị giá so với phiên đầu tuần (ngày 24/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 59,11 triệu đơn vị, trị giá 1.620,71 tỷ đồng, tăng 4,78% về khối lượng và 25,82% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 2,16 triệu đơn vị, khi mà phiên trước ấy bán ròng 14,43 triệu đơn vị; tổng trị giá vẫn là bán ròng 11,1 tỷ đồng, giảm đến hơn 96,64% so với phiên trước.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu HPG được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,54 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 71,8 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là VRE được sắm ròng 1,36 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 39,27 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước ngoài bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với trị giá đạt 148,43 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,87 triệu đơn vị.

Ngoài ra, dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng vẫn là cổ phiếu MSB, đạt 5,53 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 75,66 tỷ đồng. Không những thế, nhiều cổ phiếu nhà băng cũng thuộc top 10 mã bị bán ròng mạnh như VPB đạt 23,38 tỷ đồng, VCB đạt 22,9 tỷ đồng, STB đạt 21,26 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 5,48 triệu đơn vị, trị giá đạt 98,49 tỷ đồng, tăng 22,53% về lượng và 33,71% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 668.990 đơn vị, trị giá đạt 19,65 tỷ đồng, giảm 75,44% về lượng và 60,32% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 4,81 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 78,84 tỷ đồng, tăng hơn 175,4% về lượng và 226,6% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS vẫn được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 4,13 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 62,72 tỷ đồng.

Tiếp theo là TNG được sắm ròng 9,87 tỷ đồng, IDC được sắm ròng 4,15 tỷ đồng, CEO được sắm ròng 2,47 tỷ đồng, PVS được sắm ròng 1,63 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu EID bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 42.100 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 0,89 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 742.540 đơn vị, trị giá 27,34 tỷ đồng, tăng 246% về khối lượng và 290% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 1,56 triệu đơn vị, trị giá 59,5 tỷ đồng, tăng 89,92% về khối lượng và 71,87% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 813.690 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 32,16 tỷ đồng, tăng 34,54% về lượng và 16,48% về trị giá so với phiên trước.

Bữa nay, ACV là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất đạt 2,03 tỷ đồng (25.390 đơn vị). Tiếp theo là BSR được sắm ròng 1,52 tỷ đồng (81.900 đơn vị).

Khi mà ấy, khối nàyvẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG với khối lượng 434.870 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 16,62 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng tiếp theo là VEA đạt 10,09 tỷ đồng, QNS đạt 3,99 tỷ đồng, VTP đạt 3,32 tỷ đồng, FOC đạt 1,53 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 25/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 6,16 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 35,58 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch bữa qua ngày 24/7 bán ròng 13,28 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 334,11 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *