Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/7

* VPB: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/11/2023.

* POM: CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP NANSEI Steel, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* SZL: CTCP Sonadezi Long Thành (SZL – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 9,11 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023.

* C47: CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành 3,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023.

* DRC: CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý III/2023 với doanh thu thuần 1.123 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 93 tỷ đồng. Trong quý IV/2023, DRC đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng.

* YEG: CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Tổ hợp truyền thông STV tại Công ty TNHH SVTProduction với trị giá 10 tỷ đồng.

* PTL: CTCP Victory Capital (PTL – HOSE) thông qua việc tạm dừng thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua trước đó.

* SMB: Ngày 24/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 25/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/11/2023.

* HT1: Ngày 07/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 08/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2023.

* BNA: CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (BNA – HNX) thông qua việc nhận phần vốn góp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Bảo An Hà Nam để thực hiện dự án Nhà máy Bảo An Hà Nam. Dự án có diện tích hơn 27.200 m2, giá trị dự kiến 99 tỷ đồng.

* HAT: Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Thương mại bia Hà Nội (HAT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/11/2023.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *