Sự kiện chứng khoán đáng để ý ngày 1/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/9

* MWG: Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT CTCP Đầu cơ Toàn cầu thiết bị cầm tay (MWG – HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 07/9 tới 06/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, ông Em sẽ giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 2,88 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 0,197%.

* CMG: CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng 980.000 cổ phần tại CTCP CMC Cousulting, với giá 10.000 đồng/cổ phần.

* CSM: Ngày 18/9 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam (CSM – HOSE) ngày đăng ký là 19/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 3%, trả tiền tính từ lúc ngày 30/9/2023.

* SAB: Ngày 15/9 đến đây, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước đái khát Sài Gòn – Sabeco (SAB – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ nhân theo tỉ lệ 1:1. Số lượng cổ phiếu dự định phát hành tương đương hơn 641,28 triệu cổ phiếu.

* SBV: Ngày 25/9 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Siam Brothers Việt Nam (SBV – HOSE) ngày đăng ký là 26/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 5%, trả tiền tính từ lúc ngày 16/10/2023.

* CAV: Ngày 08/9 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức còn lại 5 2022 của Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE) ngày đăng ký là 11/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỉ lệ 20%, trả tiền tính từ lúc ngày 25/9/2023.

* BWE: Ông Nguyễn Văn Trí, Thành viên HĐQT Tổng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đăng ký bán toàn thể 200.000 cổ phiếu BWE sở hữu từ ngày 08/9 tới 06/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DHM: Bà Đỗ Thị Hằng, Thành viên HĐQT CTCP Thương nghiệp và Khai thác tài nguyên Dương Hiếu (DHM – HOSE) đã bán toàn thể hơn 1,48 triệu cổ phiếu DHM sở hữu, tỉ lệ 4,72% từ ngày 11/8 tới 16/8.

* CLL: Ngày 31/8, HĐQT CTCP Cảng Cát Lái (CLL – HOSE) đã có nghị quyết phê chuẩn kế hoạch trả cổ tức 5 2022 bằng tiền mặt theo tỉ lệ 36,8%. Thời kì tiến hành trong tháng 10/2023.

* TMS: CTCP Transimex (TMS – HOSE) phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5 2022 vào quý III, quý IV/2023. Kế bên đấy, TMS còn có kế hoạch chào bán 2 triệu trái phiếu biến đổi cho cổ đông hiện hữu (Trái phiếu TMSCB2020) và 7 triệu trái phiếu biến đổi khác (TMSCB2023).

* PSI: CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI – HNX) phê chuẩn phương án phát hành trái phiếu đợt 2 5 2023 với tổng trị giá 50 tỷ đồng, giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn dự định 36 tháng, lãi suất cố định 9,95%/5. Thời kì tiến hành trong quý III/2023.

* LEB: CTCP Anphatek, cổ đông mập của CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (LBE – HNX) đã bán bất thành toàn thể hơn 328.000 cổ phiếu LBE, tỉ lệ sở hữu 16,42% đăng ký bán từ ngày 31/7 tới 29/8.

* TVC: Bà Phạm Thanh Hoa, Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Điều hành của nả Trí Việt (TVC – HNX) chỉ sắm được 0,22 triệu cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu TVC đăng ký sắm từ ngày 04/8 tới 25/8. Sau giao dịch, bà Hoa đã nắm giữ hơn 3,21 triệu cổ phiếu TVC, tỉ lệ 2,71%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *