Ào ạt xả bán cổ phiếu HPG và STB, khối ngoại bán ròng hơn 700 tỷ đồng trong phiên bình phục ngày 22/8

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 24-28/7: Mua mạnh cổ phiếu lớn VHM và VNM, đột biến VNZ

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 54,68 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.544,86 tỷ đồng, giảm 38,43% về khối lượng và 42,13% về trị giá so với phiên đầu tuần (ngày 21/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 82,49 triệu đơn vị, trị giá 2.270,77 tỷ đồng, giảm 2,46% về khối lượng và 11,93% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 27,81 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 725,91 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy sắm ròng 4,24 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 91,23 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại vẫn sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với trị giá đạt 36,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 0,57 triệu đơn vị.

Các mã được sắm ròng mạnh tiếp theo là DGW đạt 34,85 tỷ đồng, VCI đạt 32,83 tỷ đồng, FRT đạt 30,47 tỷ đồng, TPB đạt 27,12 tỷ đồng, còn lại các mã chỉ được sắm ròng trên dưới 10 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 10,4 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 266,9 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là cặp đôi nhà băng gồm STB được sắm ròng 6,36 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 199,2 tỷ đồng và VPB được sắm ròng 4,86 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 99,31 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 1,49 triệu đơn vị, trị giá đạt 37,89 tỷ đồng, giảm 24% về lượng và 8,72% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,28 triệu đơn vị, trị giá đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 21,2% về lượng và 31,3% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 216.400 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 12,39 tỷ đồng, giảm 76% về lượng và 43,91% về trị giá so với phiên trước đấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu IDC được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 386.500 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 17,03 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là CEO được sắm ròng 313.560 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 7,76 tỷ đồng. Các mã BVS, TIG, PVS được sắm ròng 1-2 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 572.060 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 10,24 tỷ đồng. Tiếp theo là DTD bị bán ròng 6,46 tỷ đồng, NVB và THD cùng bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 294.630 đơn vị, trị giá đạt 9,52 tỷ đồng, giảm 63,27% về lượng và 67,37% về trị giá so với phiên trước đấy.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 163.000 đơn vị, trị giá 4,56 tỷ đồng, giảm 9% về khối lượng nhưng mà tăng 198% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 131.630 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,96 tỷ đồng, giảm 78,86% về lượng và 82% về trị giá so với phiên trước đấy.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất VTP với trị giá đạt xấp xỉ 2 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 50.730 đơn vị. Tiếp theo là BSR được sắm ròng 1,37 tỷ đồng (75.300 đơn vị).

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu RIC với khối lượng đạt 47.600 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 0,29 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 22/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 27,46 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng tương ứng đạt 708,56 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch đầu tuần ngày 21/8 sắm ròng 5,76 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 140,97 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *