Lành mạnh hóa thị phần trái phiếu công ty riêng biệt

Lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Đưa vào phạm vi

Tổng quy mô phát hành TPDNRL trong 6 tháng đầu 5 2023 khoảng 43.000 tỷ đồng, giảm 76%; số đợt phát hành cũng giảm mạnh, chỉ còn 43 đợt so với 282 đợt trong 6 tháng đầu 5 2022.

Với khối lượng phát hành trái phiếu công ty tăng cao trong quá trình quý II/2021 – quý III/2022, chủ đạo là TPDNRL, trị giá trái phiếu đáo hạn chỉ cần khoảng đến rất bự, mặc dầu các hoạt động sắm lại trái phiếu công ty diễn ra khá hăng hái trong những tháng mới đây.

Theo số liệu từ HNX và Hiệp hội Thị phần trái phiếu Việt Nam, ước lượng 159.000 tỷ đồng trị giá trái phiếu công ty sẽ đáo hạn trong 6 tháng cuối 5 2023. Nếu tính cả 5 2023 và 2024, ước lượng khoảng 616.000 tỷ đồng trị giá trái phiếu công ty sẽ đáo hạn, tương đương 53% khối lượng trái phiếu công ty đang lưu hành.

Dự định sẽ còn 1 chặng đường dài để thị phần quay quay về quỹ đạo phát triển, mà việc đưa vào giao dịch tập hợp giúp chuẩn hoá thị phần TPDNRL, tăng bản lĩnh thanh khoản của trái phiếu, kiến lập lại niềm tin của nhà đầu cơ, những công ty có tình hình vốn đầu tư tốt tiếp diễn huy động được tài chính trung và dài hạn hiệu quả từ thị phần này.

Việc tổ chức thị phần giao dịch TPDNRL đã phục vụ đề nghị của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch

TPDNRL tại thị phần trong nước và chào bán trái phiếu công ty ra thị phần quốc tế, trong ấy, Bộ Nguồn vốn giao HNX khai triển xây dựng hệ thống giao dịch TPDNRL. Bước đầu vận hành, hệ thống giao dịch TPDNRL cho thấy sự an toàn, bình ổn, đúng tiến độ theo chỉ huy của cơ quan điều hành, phục vụ đề nghị thực tiễn của thị phần.

Hệ thống giao dịch TPDNRL cho phép thành viên giao dịch kết nối và gửi lệnh lên hệ thống giao dịch của HNX. Hệ thống hiện cung cấp 2 loại lệnh là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường (báo cáo giao dịch). Đối với lệnh điện tử, thành viên có thể chọn lọc gửi lệnh chào tới 1 số thành viên nhất mực hoặc gửi lệnh tới tất cả các thành viên của thị phần và chỉ các thành viên thu được lệnh chào mới có thể công nhận lệnh.

Việc giao dịch của nhà đầu cơ chỉ được xác lập trên hệ thống lúc người dùng và người bán trái phiếu công nhận đã hiểu đầy đủ thông tin về tổ chức phát hành. Đây là 1 trong những chế độ giúp thị phần tăng trưởng vững bền trên cơ sở thông tin từ tổ chức phát hành trái phiếu công ty đến các trái chủ được xuyên suốt và sáng tỏ.

Hệ thống cho phép bàn luận thông tin giao dịch, thông tin lưu ký với hệ thống của VSD. Việc trả tiền các giao dịch TPDNRL được tiến hành theo phương thức trả tiền tức thì theo từng giao dịch hoặc lệnh sẽ được trả tiền vào cuối ngày giao dịch theo chọn lọc của nhà đầu cơ. Kế bên ấy, hệ thống cho phép tra cứu thông tin về sổ lệnh, thông tin về trái phiếu, thống kê giao dịch.

Xúc tiến tính sáng tỏ

Trước đây, việc giao dịch TPDNRL được thực hiện nay các tổ chức lưu ký, bề ngoài giao dịch chủ đạo là chuyển nhượng giữa các nhà đầu cơ và chuyển nhượng giữa nhà đầu cơ và tổ chức lưu ký. Nghị định 65/2022/NĐ-CP có mặt trên thị trường là căn cứ cho việc đưa giao dịch TPDNRL vào điều hành tập hợp.

Chi tiết, theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 65/2022/NĐ-CP, tất cả TPDNRL phải được đưa vào giao dịch tập hợp trên hệ thống giao dịch TPDNRL tại Sở giao dịch chứng khoán trong khoảng 3 tháng tính từ lúc lúc hệ thống đăng ký, lưu ký, giao dịch trái phiếu chính thức vận hành. Việc đưa hệ thống giao dịch TPDNRL vào vận hành sẽ góp phần tăng tính sáng tỏ, giảm thiểu không may cho nhà đầu cơ trong giao dịch

TPDNRL, góp phần xúc tiến tính thanh khoản cho thị phần trái phiếu công ty, cùng lúc giúp cho thị phần sơ cấp TPDNRL tăng trưởng vững bền hơn.

Liên can tới hệ thống ban bố thông tin TPDNRL, từ 5 2019, Bộ Nguồn vốn đã cắt cử HNX xây dựng Chuyên trang thông tin trái phiếu công ty và tiến hành tiếp thu nội dung thông tin ban bố của công ty phát hành trái phiếu và ban bố thông tin trên chuyên trang thông tin tại Sở theo quy định tại Nghị định 163/2018/NÐ-CP.

Theo ấy, Chuyên trang thông tin trái phiếu công ty được xây dựng để ban bố thông tin về phát hành TPDNRL, bao gồm: ban bố thông tin trước đợt phát hành của công ty, ban bố thông tin thất thường, ban bố thông tin của công ty về trái phiếu biến đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, sắm lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, ban bố kết quả phát hành trái phiếu công ty, qua ấy phục vụ nhu cầu thông tin của mọi nhân vật nhà đầu cơ, cũng như dùng cho công việc thống kê và báo cáo Bộ Nguồn vốn.

Hiện Chuyên trang thông tin trái phiếu công ty đã được HNX upgrade, ko chỉ để dùng cho hoạt động ban bố thông tin về hoạt động phát hành nhưng mà còn ban bố thông tin về giao dịch TPDNRL phục vụ các quy định theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Thông tư 30/2023/TT-BTC. Thông tin về giao dịch TPDNRL được ban bố tại địa chỉ

Với cơ sở dữ liệu về toàn thể các giao dịch TPDNRL, các cơ quan điều hành có thông tin đầy đủ và cái nhìn toàn cục hơn về TPDNRL từ khâu phát hành trên thị phần sơ cấp tới giao dịch trên thị phần thứ cấp. Cùng lúc, Chuyên trang thông tin TPDNRL tiếp diễn nhập vai trò dùng cho nhu cầu thông tin cho các nhà đầu cơ, giúp nhà đầu cơ tiếp cận thông tin đầy đủ hơn đối với TPDNRL và có thêm kênh tham khảo tầm giá trái phiếu, góp phần bảo vệ ích lợi cho nhà đầu cơ tốt hơn.

Chỉ đạo HNX tin cậy, hệ thống giao dịch TPDNRL đi vào vận hành có ý nghĩa hăng hái trong việc làm lành mạnh hóa thị phần, dùng cho tốt công việc tổ chức hoạt động giao dịch trên thị phần TPDNRL 1 cách có tổ chức, nhiều năm kinh nghiệm, có sự tham dự điều hành, giám sát của các cơ quan tính năng, nhằm tạo ra 1 thị phần giao dịch an toàn, hiệu quả cho nhà đầu cơ, xúc tiến sự tăng trưởng đồng bộ cho cả thị phần trái phiếu công ty khái quát tại Việt Nam. Thanh khoản trên thị phần thứ cấp cũng sẽ ngày càng tăng, góp phần xúc tiến những công ty có tình hình vốn đầu tư tốt tiếp diễn huy động được tài chính trung và dài hạn qua hoạt động phát hành trái phiếu riêng biệt.

Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn Hồ Đức Phớc

Để tăng lên chất lượng và tăng trưởng thị phần TPDNRL, cần dành đầu tiên tăng trưởng các thị phần tập hợp có sự điều hành hiệu quả của cơ quan nhà nước và sự sáng tỏ để người dân, công ty giám sát giúp thị phần trái phiếu công ty tăng trưởng lành mạnh, bình ổn, sáng tỏ, an toàn và vững bền.

Do ấy, việc có mặt trên thị trường của Hệ thống giao dịch TPDNRL là cực kỳ cần phải có, góp phần tạo ra 1 nền vốn đầu tư nhiều chủng loại, cung cấp công ty huy động vốn trung và dài hạn để tăng trưởng tổ quốc nhằm giảm sự dựa dẫm quá nhiều vào kênh tín dụng nhà băng.

Bên cạnh đó, khai trương Hệ thống giao dịch TPDNTL mới chỉ là bước đầu, chúng ta còn nhiều việc phải làm phía trước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên can cần tiếp diễn công việc hoàn thiện thiết chế chế độ; tổ chức thị phần hoạt động bình ổn, an toàn, hiểu rõ; thực hiện canh tân, dễ ợt hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức phát hành trái phiếu công ty.

Tuyên truyền, tầm thường chế độ luật pháp, thông tin về tình hình thị phần, huấn luyện tri thức vốn đầu tư cho nhà đầu cơ và tăng mạnh kiểm soát, xử lý việc đưa tin ko chính thống, tác động bị động tới thị phần.

Tăng lên chất lượng hỗ trợ dịch vụ của các tổ chức trung gian, các doanh nghiệp chứng khoán từ khâu tham vấn phát hành tới cung cấp công ty phát hành, kiểm soát nhân vật được tham dự đầu cơ; tăng lên đạo đức nghề nghiệp của viên chức các doanh nghiệp chứng khoán. Tăng mạnh hoạt động giám sát nhằm chỉnh đốn và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động phát hành, đầu cơ và hỗ trợ dịch vụ liên can tới trái phiếu, đảm bảo tính công khai, sáng tỏ cho thị phần.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *