Khối ngoại đua gom cổ phiếu, sắm ròng hơn 550 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 30/8

Khối ngoại đua gom cổ phiếu, mua ròng hơn 550 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 30/8

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 45,23 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.413,5 tỷ đồng, tăng 9,69% về khối lượng nhưng mà giảm nhẹ 1,89% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 29/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 30,16 triệu đơn vị, trị giá 883,21 tỷ đồng, giảm hơn 40% về khối lượng và 46% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 15,08 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 530,29 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 9,06 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 195,64 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, khối ngoại vẫn sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu KDC với trị giá đạt 77,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt xấp xỉ 1,2 triệu đơn vị.

Ngoài ra, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh nhất về khối lượng là cổ phiếu nhà băng CTG, đạt hơn 2,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng trị giá sắm ròng đạt 75,39 tỷ đồng. Tiếp theo là VRE được sắm ròng 2,04 triệu đơn vị, trị giá đạt 60,49 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu MSN bị bán ròng mạnh nhất với trị giá đạt 39,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng xấp xỉ 0,5 triệu đơn vị.

Tiếp theo ấy, DPM bị bán ròng 29,64 tỷ đồng (0,82 triệu đơn vị) và SSI bị bán ròng 26,32 tỷ đồng (0,8 triệu đơn vị).

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 1,14 triệu đơn vị, trị giá đạt 37,91 tỷ đồng, giảm 66,6% về lượng và 50,78% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 414.740 đơn vị, trị giá đạt 10,71 tỷ đồng, giảm 72,69% về lượng và 68,56% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 721.460 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 27,2 tỷ đồng, giảm 61,67 về lượng và giảm 36,69% về trị giá so với phiên trước.

Phiên bữa nay, cổ phiếu IDC được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 319.000 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 15,1 tỷ đồng.

Tiếp theo ấy, PVS được sắm ròng 246.300 đơn vị, trị giá đạt 8,57 tỷ đồng và TNG được sắm ròng 203.100 đơn vị, trị giá hơn 3,9 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu NVB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 100.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1,42 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 628.050 đơn vị, trị giá đạt 23,28 tỷ đồng, giảm 28,35% về lượng và đạt xấp xỉ về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 699.890 đơn vị, trị giá 29,77 tỷ đồng, tăng 77,59% về khối lượng và hơn 57% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã quay ra bán ròng 71.840 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 6,49 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 482.410 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,23 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 175.000 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 3,37 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là QTP được sắm ròng 91.500 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,44 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV và QNS với trị giá cùng đạt hơn 5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng tuần tự đạt 67.500 đơn vị và 100.950 đơn vị.

Tiếp theo là MPC bị bán ròng 2,37 tỷ đồng và OIL bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 30/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 15,73 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 551 tỷ đồng; khi mà phiên bữa qua ngày 29/8 bán ròng 6,7 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 148,45 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *