Cổ phiếu cần ân cần ngày 31/8

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/8

Khuyến nghị hăng hái dành cho cổ phiếu PVT

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Tổng CTCP Vận chuyển Dầu khí (PVT – sàn HOSE) ban bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu đạt 2.097 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ 5 ngoái) và lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số đạt 297 tỷ đồng (phát triển 42,6%).

Biên lợi nhuận tăng cường từ 19,5% lên 22,8% cốt yếu nhờ đóng góp từ mảng chuyên chở dầu thô và LPG. Không những thế, lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số quý II tăng cường nhờ đóng góp từ doanh ghi âm lý tàu Apollo Pacific và PVT Dragon.

Tính chung 6 tháng đầu 5, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVT đạt 4.135 tỷ (giảm 3,3% so với cùng kỳ) và 612 tỷ (phát triển 35,4%), tuần tự xong xuôi 60,8% và 116% kế hoạch.

5 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số hy vọng đạt 9.902 tỷ đồng (phát triển 9,4% so với 5 trước) và 1.036 tỷ (phát triển 20,9%).

Từ đầu 5 tới bây giờ, PVT đã tiếp thu thêm 8 tàu mới (trong đấy có 4 tàu BBHP và 4 tàu sắm trực tiếp). Dự định PVT sẽ tiếp thu thêm 3 tàu (2 tàu BBHP, 1 tàu sắm trực tiếp) trong tháng 9 và tháng 10 5 nay. Doanh thu các tàu mới đóng góp vào 5 2023 dự định là 605 tỷ.

Tính tới cuối quý II, 89% khoản vay dài hạn của PVT là Việt Nam Đồng và 76% khoản vay dài hạn có lãi suất thả nổi. Trong bối cảnh lãi suất cho vay Việt Nam Đồng bớt nóng từ đầu 5 tới bây giờ, chúng tôi hy vọng công ty sẽ cắt bớt sức ép nguồn vốn so với 5 2022. Không những thế, doanh nghiệp đã linh động chuyển sang bề ngoài BBHP (Bareboat Hire Purchase) với chi tiêu trả trước chỉ chiếm khoảng 10-20% giá tàu nhằm giảm thiểu tác động từ chi tiêu lãi vay.

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho PVT với giá tiêu chí là 27.200 đồng/cổ phiếu.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu FPT

CTCK BIDV (BSC)

5 2023, BSC dự đoán CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần 53.029 tỷ đồng (tăng 20% so với 5 trước), lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số 6.404 tỷ đồng (phát triển 21%)chỉnh sửa tuần tự 1%/4% so với báo cáo trước đấy, EPS khoảng 4.950 đồng/CP, PE FW 2023 = 18.8 lần.

5 2024, BSC đưa ra dự đoán FPT ghi nhận doanh thu thuần 63.860 tỷ đồng (tăng 20% so với 5 trước), lợi nhuận sau thuế – cổ đông thiểu số 7.741 (phát triển 21%), EPS khoảng 5.983 đồng/CP, PE FW 24 = 16

Luận điểm đầu cơ: (1) Triển vọng duy trì đà phát triển mạnh ở 2 thị phần Nhật và APAC trong 2023/2024; (2) Nhu cầu chi phí cho công nghệ thông tin (CNTT) phục hồi tại Mỹ; (3) Khối giáo dục giữ vững đà phát triển của 2022 trong nửa cuối 5 2023/2024; (4) Khối Viễn thông khó đạt phát triển mạnh do mảng băng thông rộng đã bão hòa.

So với Báo cáo khuyến nghị sắm gần nhất ngày 30/05/2023, FPT đã ghi nhận mức tăng giá kha khá ấn tượng +33% nhờ (1) FPT ghi nhận phát triển cao so với cùng kỳ ở 2 thị phần Nhật Bản và APAC bù đắp lại cho sự chậm lại của thị phần Mỹ (2) Khối giáo dục giữ vững đà phát triển của 5 2022.

BSC duy trì khuyến nghị sắm đối với cổ phiếu FPT với giá tiêu chí mới 108.000 đồng/CP dựa trên (1) 5 định giá cơ sở được chuyển từ 2023 sang 2024 nhằm phản ảnh triển vọng duy trì đà phát triển mạnh của thị phần Nhật, APAC và sự phục hồi của thị phần Mỹ (2) mức P/E tiêu chí = 18 tương đương công đoạn có cùng phát triển 2021 – 2022.

Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu MWG

CTCK BIDV (BSC)

Luận điểm đầu cơ dành cho cổ phiếu MWG của CTCP Toàn cầu Thiết bị cầm tay: Ý kiến quản lý nhất quán và thích hợp với bối cảnh thị phần của MWG (như nhắc đến trong báo cáo lần đầu của BSC), dần chứng minh được hiệu quả:

(1) Toàn cầu thiết bị cầm tay và Điện máy xanh đang nới lỏng những nút thắt về thị trường nhờ dấu hiệu hăng hái về tăng từ 5% tới 10% về thị trường trong nửa đầu 5 2023 và hy vọng duy trì phát triển doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận trong 2-3 5 đến lúc nhu cầu dần hồi phục.

(2) Bách hóa xanh đạt điểm hiệu quả hoạt động vào cuối 5 2023 và cả 5 2024 ở mức biên lợi nhuận hoạt động 0,9%, dựa trên phát triển doanh thu/shop/ tháng trung bình 7 tháng 5 2023 từ 10 – 15% so với trước tái cấu trúc và từng bước tối ưu hoá hoạt động vào nửa cuối 5 2023.

(3) Các chuỗi khác ngưng mở mang tập hợp tối ưu hoá hoạt động để bảo vệ dòng tiền.

BSC nâng hy vọng trung hạn các mảng kinh doanh của MWG gồm: Toàn cầu thiết bị cầm tay và Điện máy xanh tăng hy vọng phát triển doanh thu CAGR 2023-2026 từ 6% lên 9%

Còn Bách hóa xanh phát triển doanh thu CAGR 2023-2026 từ 15% lên 18,5% và biên lợi nhuận hoạt động duy trì bất biến tại mức 2,3% (2026F), tương đương 15% lợi nhuận sau thuế của MWG so với mức lỗ -2% (2023F).

Chúng tôi duy trì khuyến nghị sắm cổ phiếu MWG và nâng giá tiêu chí phản ảnh hy vọng trung hạn 63.800 đồng/CP (Upside +21% so với giá đóng cửa ngày 29/8/2023) dựa trên PP DCF và SOTP.

Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu PNJ

CTCK KV Việt Nam (KBSV)

Hoàn thành quý II/2023, CTCP Vàng bạc ruby Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 6,663 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ do sức sắm còn đang khá yếu hơn nữa thời khắc cùng kỳ bùng nổ sức sắm cũng tạo ra mức nền cao. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 17,8% lên 18% nhờ những quyết tâm tối ưu hàng hoá, tăng bán thành phầm trị giá cao. Lợi nhuận sau thuế đạt 338 tỷ đồng, giảm 8%, luỹ kế nửa đầu 5 2023 PNJ đã xong xuôi 55% kế hoạch lợi nhuận.

Doanh thu các mảng kinh doanh chính của PNJ đều giảm kha khá so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh chính là bán lẻ trang sức chỉ đạt 3.919 tỷ đồng (giảm 21,3%), mảng bán buôn chỉ đạt 620 tỷ đồng (giảm 41,5%), duy chỉ có mảng vàng miếng PNJ vẫn duy trì được doanh thu do đặc biệt của nả tàng trữ trị giá. Mặc dầu doanh thu bán lẻ suy giảm mà mảng bán buôn giảm mạnh hơn nhiều cho thấy thị phần vàng gặp nhiều gieo neo và PNJ cũng đã phần nào chiếm được thị trường từ shop bé lẻ.

Kết quả kinh doanh các tháng mới đây của PNJ liên tiếp giảm mạnh phản ảnh sức sắm kém vào mùa thấp điểm. Không những thế, dấu hiệu hăng hái trong tháng 6 lúc lợi nhuận sau thuế lần đầu phát triển dương bắt đầu từ đầu 5. Dự đoán kết quả kinh doanh sẽ phục hồi vào thời khắc cuối 5 nhờ (1) mùa cao điểm cưới, ngày lễ (2) sức sắm phục hồi nhờ những cơ chế kích cầu, cung ứng kinh tế.

Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh 5 2023 của PNJ với doanh thu thuần đạt 31.939 tỷ đồng (giảm 5,7% so với 5 trước), lợi nhuận sau thuế đạt 1.838 tỷ đồng (phát triển 1,4%). Chúng tôi đưa ra khuyến nghị sắm đối với cổ phiếu PNJ với giá tiêu chí 91.600 đồng/cổ phiếu.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *