Khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng trên sàn HOSE, tăng nhanh giải ngân trên HNX và UPCoM trong phiên 29/8

Khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng trên sàn HOSE, đẩy mạnh giải ngân trên HNX và UPCoM trong phiên 29/8

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 41,24 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.440,72 tỷ đồng, giảm 8,67% về khối lượng và 2,94% về trị giá so với phiên đầu tuần (ngày 28/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 50,3 triệu đơn vị, trị giá 1.636,36 tỷ đồng, tăng 14,32% về khối lượng và 21,35% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 9,06 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 195,64 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng hơn 1,15 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 135,94 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu KDC với trị giá đạt 78,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,21 triệu đơn vị.

Khi mà ấy, cổ phiếu dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh nhất về khối lượng là HPG, đạt hơn 2,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng trị giá sắm ròng đạt 67,32 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu SSI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 2,26 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt hơn 72,8 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là BCM đạt 65,84 tỷ đồng, STB đạt 58,39 tỷ đồng, DPM đạt 57,95 tỷ đồng, MSN đạt hơn 56 tỷ đồng…

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 3,4 triệu đơn vị, trị giá đạt 77,02 tỷ đồng, cùng tăng 163% cả về lượng và trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,52 triệu đơn vị, trị giá đạt 34,06 tỷ đồng, tăng 5,89% về lượng mà giảm 16,5% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 1,88 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 42,96 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 141.530 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 11,48 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 2 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 34,91 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là IDC được sắm ròng 490.500 đơn vị, trị giá đạt 22,97 tỷ đồng. Không những thế, BVS được sắm ròng 3,15 tỷ đồng cùng TIG và CEO được sắm ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu DTD bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 275.100 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 7,72 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là THD đạt 6,48 tỷ đồng, MBS đạt 4,38 tỷ đồng, TNG đạt 2,3 tỷ đồng, NVB đạt 1,44 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 876.510 đơn vị, trị giá đạt 23,19 tỷ đồng, tăng 290% về lượng và 317,8% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 394.100 đơn vị, trị giá 18,96 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,72% về khối lượng mà giảm 6,92% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã quay về sắm ròng 482.410 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,23 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 162.760 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 14,82 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 370.600 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 7,1 tỷ đồng.

Tiếp theo ấy, VEA được sắm ròng 3,84 tỷ đồng, VTP được sắm ròng 1,95 tỷ đồng, LTG được sắm ròng 1,82 tỷ đồng, QTP được sắm ròng hơn 1 tỷ đồng…

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với khối lượng đạt 197.400 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 9,85 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là ACV bị bán ròng 34.900 đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 2,63 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 29/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 6,7 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 148,45 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch trước ấy ngày 28/8 sắm ròng 1,21 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 131,46 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *