Hệ thống giao dịch trái phiếu công ty riêng biệt có gì?

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có gì?

Nhằm tổ chức thị phần giao dịch trái phiếu công ty riêng biệt phục vụ đề nghị của Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Bộ Vốn đầu tư đã giao Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khai triển xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu công ty riêng biệt.

Tới bây giờ, HNX đã chấm dứt xây dựng hệ thống quá trình 1, từ tháng 6/2023, hệ thống đã được chấm dứt việc thí điểm với thành viên, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và chuẩn bị mọi điều kiện kỹ thuật để vận hành chính thức.

HNX giới thiệu 1 số nội dung căn bản về nền móng công nghệ và các tác dụng căn bản của hệ thống giao dịch trái phiếu công ty riêng biệt (TPDNRL) bao gồm:

Thứ nhất, hệ thống giao dịch TPDNRL cho phép thành viên giao dịch kết nối và gửi lệnh lên hệ thống giao dịch của HNX. Hệ thống hiện cung ứng 2 loại lệnh là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường (báo cáo giao dịch). Đối với lệnh điện tử, thành viên có thể chọn lọc gửi lệnh chào tới 1 số thành viên nhất mực hoặc gửi lệnh tới tất cả các thành viên của thị phần và chỉ các thành viên thu được lệnh chào mới có thể công nhận lệnh.

Thứ 2, Hệ thống cho phép bàn luận thông tin giao dịch, thông tin lưu ký với hệ thống của VSD. Việc trả tiền các giao dịch TPDNRL được tiến hành theo phương thức trả tiền tức thì theo từng giao dịch, gần giống phương thức trả tiền đang vận dụng trên thị phần chứng khoán phái sinh, hoặc lệnh sẽ được trả tiền vào cuối ngày giao dịch theo chọn lọc của nhà đầu cơ.

Thứ 3, Hệ thống cho phép tra cứu thông tin về sổ lệnh, thông tin về trái phiếu, thống kê giao dịch.

Thứ tư, về nền móng công nghệ, các phần mềm lõi được chạy trên nền móng Linux bảo đảm tối ưu hóa về vận tốc và sử dụng khoáng sản phần cứng; phần mềm phía khách hàng được sử dụng công nghệ web-base để thuận lợi cho việc khai triển nhanh từ phía thành viên. Hệ thống được tăng trưởng phần mềm các biện pháp bảo mật bao gồm sử dụng giao thức mã hóa để bảo mật dữ liệu trong giai đoạn truyền tải trên đường truyền mạng cho kênh nhập lệnh từ thành viên đến HNX, sử dụng kênh truyền WAN dành riêng để kết nối với VSD, thành viên thị phần, sử dụng phương thức chính xác đa yếu tố để bảo đảm an toàn truy cập.

Để bảo đảm các tính năng hệ thống được vận hành xác thực, HNX đã tổ chức nhiều đợt kiểm thử. Kết quả kiểm thử với thành viên qua 2 đợt cho thấy, hệ thống đã vận hành bất biến, giải quyết được đề nghị của thành viên trong việc nhập lệnh và tra cứu thông tin, phục vụ đề nghị của HNX trong việc điều hành, vận hành hệ thống, dữ liệu giao dịch đã được chuyển đầy đủ, xác thực sang VSD để tiến hành trả tiền.

HNX cũng đã chấm dứt việc xây dựng tài liệu, giấy má và đã tổ chức 2 đợt tập huấn cấp chứng chỉ cho người sử dụng hệ thống.

Trước đây, việc giao dịch TPDNRL được thực hiện nay các tổ chức lưu ký, trong đấy vẻ ngoài giao dịch chủ đạo là chuyển nhượng giữa các nhà đầu cơ và chuyển nhượng giữa nhà đầu cơ và tổ chức lưu ký.

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có mặt trên thị trường là căn cứ cho việc đưa giao dịch TPDNRL vào điều hành . Chi tiết, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, tất cả trái phiếu phát hành riêng biệt phải được đưa vào giao dịch trên hệ thống giao dịch TPDN phát hành riêng biệt tại Sở GDCK.

Với việc đưa hệ thống giao dịch TPDNRL vào vận hành sẽ góp phần tăng tính sáng tỏ, giảm thiểu xui xẻo cho nhà đầu cơ trong giao dịch TPDNRL, góp phần xúc tiến tính thanh khoản cho thị phần TPDN, cùng lúc giúp cho thị phần sơ cấp TPDNRL tăng trưởng vững bền hơn.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *