Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/7: Quay về sắm ròng 1.300 tỷ đồng, tâm điểm là VNM và HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/7: Quay về sắm ròng 1.300 tỷ đồng, tâm điểm là VNM và HPG

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *