Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 10-14/7: Tiếp diễn bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu STB chiếm gần 50%

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 10-14/7: Tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu STB chiếm gần 50%

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã sắm ròng 1 phiên độc nhất vô nhị ngày 13/7 và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối này bán ròng 50,01 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng tương ứng đạt 1.023,97 tỷ đồng, giảm 21,47% về lượng và 45% về trị giá so với tuần trước.

Chi tiết, khối này sắm vào 192,72 triệu đơn vị, trị giá đạt 5.747,72 tỷ đồng (tăng 4,47% về lượng và 1,12% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 242,73 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 6.771,69 tỷ đồng (giảm 2,19% về lượng và 10,27% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 10-14/7:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

10/7

44.957.780

58.724.510

-13.766.730

1.278.820

1.628.720

-349.900

11/7

44.874.410

47.714.960

-2.840.550

1.387.530

1.526.160

-138.630

12/7

36.162.020

54.169.530

-18.007.510

1.061.440

1.503.440

-442.000

13/7

35.328.880

36.156.430

-827.550

1.120.160

903.390

216.770

14/

31.399.830

45.969.060

-14.569.230

899.770

1.209.980

-310.210

Tổng

192.722.920

242.734.490

-50.011.570

5.747.720

6.771.690

-1.023.970

Trên sàn HNX, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng trong 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã sắm ròng 4,02 triệu đơn vị, tăng 35,85% so với phiên trước; tổng trị giá sắm ròng đạt 45,83 tỷ đồng, khi mà tuần trước bán ròng 11,21 tỷ đồng.

Trong ấy, khối ngoại đã sắm vào 7,92 triệu đơn vị, trị giá 150,34 tỷ đồng (giảm 27,24% về lượng và 14,86% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 3,9 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 104,51 tỷ đồng (giảm 50,79% về lượng và 44,35% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 10-14/7:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

10/7

515.930

1.223.550

-707.620

12.380

35.130

-22.750

11/7

3.518.330

264.530

3.253.800

66.790

7.480

59.310

12/7

1.048.000

925.310

122.690

18.260

30.400

-12.140

13/7

565.840

725.300

-159.460

9.590

22.330

-12.740

14/

2.274.400

763.430

1.510.970

43.320

9.170

34.150

Tổng

7.922.500

3.902.120

4.020.380

150.340

104.510

45.830

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 4 phiên và sắm ròng 1 phiên độc nhất vô nhị ngày 11/7. Tổng cộng, khối ngoại đã sắm ròng 435.020 đơn vị, khi mà tuần trước bán ròng 1,74 triệu đơn vị; tổng trị giá vẫn là bán ròng 47,88 tỷ đồng, giảm 37,64% so với tuần trước.

Trong ấy, khối này sắm vào 4,2 triệu đơn vị, trị giá đạt 106,32 tỷ đồng (tăng 73% về lượng và 23,28% về trị giá); trái lại bán ra 3,76 triệu đơn vị, trị giá 154,2 tỷ đồng (giảm 9,71% về lượng và 5,41% về trị giá so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 10-14/7:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

10/7

1.029.980

1.040.120

-10.140

24.500

42.640

-18.140

11/7

727.700

475.810

251.890

22.470

17.890

4.580

12/7

1.034.900

724.270

310.630

27.200

34.780

-7.580

13/7

730.220

708.480

21.740

16.500

32.070

-15.570

14/

674.550

813.650

-139.100

15.650

26.820

-11.170

Tổng

4.197.350

3.762.330

435.020

106.320

154.200

-47.880

Tương tự, tuần qua giao dịch từ ngày 10-14/7 trên toàn thị phần, khối ngoại đã bán ròng 45,56 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng tương ứng đạt 1.026,02 tỷ đồng, giảm 27,09% về lượng và 47,4% về trị giá so với tuần trước hết của tháng 7 (từ 3-7/7 bán ròng 1.950,78 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến sắm bán tuần qua

Khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu chứng khoán SSI với khối lượng đạt 15,51 triệu đơn vị, tương ứng tổng trị giá sắm ròng đạt 370,69 tỷ đồng.

Khi mà ấy, cổ phiếu liên tục dẫn đầu trong danh mục sắm ròng mạnh trong các tuần trước ấy là HPG đã lùi về địa điểm thứ 2 với khối lượng đạt hơn 8,32 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 229,93 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu STB bị bán mạnh nhất với khối lượng bán ròng đạt 14,85 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 427,92 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu VRE bị bán ròng hơn 9,62 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 265,62 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp diễn sắm ròng mạnh cổ phiếu SHS với khối lượng đạt 3,7 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 53,53 tỷ đồng. Tiếp theo là CEO được sắm ròng 1,18 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 23,1 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SVN bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 0,5 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1,9 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *