Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 27/7: Gom mạnh cổ phiếu HDB, bán CTG và STB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 27/7: Gom mạnh cổ phiếu HDB, tập trung bán CTG và STB

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 55,71 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.504,66 tỷ đồng, giảm 28,93% về khối lượng và 20% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 26/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 54,78 triệu đơn vị, trị giá 1.191,13 tỷ đồng, giảm 17,11% về khối lượng và 19,21% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 928.240 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 313,53 tỷ đồng, giảm 92,45% về lượng và 23,11% về trị giá so với phiên trước ấy.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VNM được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 171,15 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 2,42 triệu đơn vị.

Không những thế, xét về khối lượng thì cổ phiếu nhà băng HDB dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh, đạt 4,02 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 69,56 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cặp đôi khác trong nhóm nhà băng bị nhà đầu cơ ngoại bán ròng mạnh nhất, ấy là CTG bị bán ròng 1,8 triệu đơn vị, trị giá đạt 53,15 tỷ đồng và STB bị bán ròng 1,78 triệu đơn vị, trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 660.900 đơn vị, trị giá đạt 15,23 tỷ đồng, giảm 78,34% về lượng và 72% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,98 triệu đơn vị, trị giá đạt 55,03 tỷ đồng, giảm 37% về lượng và 17,85% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 1,32 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 39,8 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12,6 lần về lượng và 2,2 lần về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu TNG được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 87.600 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 1,79 tỷ đồng. Tiếp theo là BVS được sắm ròng 1,46 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,03 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 35,17 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là CEO bị bán ròng 469.900 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 8,75 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 563.800 đơn vị, trị giá 14,72 tỷ đồng, tăng 65,79% về khối lượng và 19% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 496.700 đơn vị, trị giá 14,37 tỷ đồng, giảm 83,26% về khối lượng và 98,92% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã quay về sắm ròng 67.100 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 0,35 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 2,63 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến 1.314,73 tỷ đồng.

Bữa nay, BSR là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 264.600 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,84 tỷ đồng. Tiếp theo là MPC được sắm ròng 1,34 tỷ đồng (72.000 đơn vị).

Khi mà ấy, khối này bán ròng mạnh nhất VTP với trị giá đạt 3,47 tỷ đồng (80.600 đơn vị). Tiếp theo ấy, QNS bị bán ròng 2,03 tỷ đồng và VGT bị bán ròng 1,1 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 27/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 0,32 triệu đơn vị, giảm mạnh so với phiên giao dịch bữa qua ngày 26/7 sắm ròng 9,56 triệu đơn vị. Tổng trị giá sắm ròng tương ứng đạt 274,08 tỷ đồng, khi mà phiên trước ấy bán ròng 919,41 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *