Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 23/8: Tiếp diễn bán ròng mạnh hơn 50 tỷ đồng

Bán mạnh HPG và VIC, khối ngoại mua ròng chưa tới 100 tỷ đồng trong phiên bốc đầu ngày 31/7

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 45,59 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.761,12 tỷ đồng, giảm 16,63% về khối lượng mà tăng 14% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 22/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 68,95 triệu đơn vị, trị giá 2.316,48 tỷ đồng, giảm 16,42% về khối lượng mà tăng 2% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 23,36 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 555,36 tỷ đồng, giảm 16% về lượng và 23,49% về trị giá so với phiên trước ấy.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với trị giá đạt 53,76 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 0,74 triệu đơn vị. Tiếp theo là VIC được sắm ròng 31,98 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 0,48 triệu đơn vị.

Không những thế, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh nhất là PDR đạt 1,16 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 24,28 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu HPG tiếp diễn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 8,43 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 218,17 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo vẫn là cặp đôi nhà băng gồm VPB bị bán ròng 5,61 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 114,7 tỷ đồng và STB bị bán ròng 2,38 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 74,27 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 978.090 đơn vị, trị giá đạt 28,44 tỷ đồng, giảm 34,45% về lượng và 24,94% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 903.640 đơn vị, trị giá đạt 23,21 tỷ đồng, giảm 29,16% về lượng và 8,98% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 74.450 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 5,23 tỷ đồng, giảm 65,6% về lượng và 57,79% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu CEO được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 192.160 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,71 tỷ đồng.

Tiếp theo ấy, các mã PVI, PVS, IDC cùng được sắm ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 112.700 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1,83 tỷ đồng. Tuy nhiên, NVB và TNG cùng bị bán ròng hơn 1,4 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 805.500 đơn vị, trị giá đạt 26,01 tỷ đồng, cùng tăng hơn 173% cả về lượng và trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 419.100 đơn vị, trị giá 15,87 tỷ đồng, tăng 157,12% về khối lượng và 248% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 386.400 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 10,14 tỷ đồng, tăng 193,55% về lượng và 104,44% về trị giá so với phiên trước ấy.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 363.900 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 6,7 tỷ đồng. Tiếp theo là VTP được sắm ròng 2,23 tỷ đồng và ACV được sắm ròng 1,44 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG với khối lượng đạt 17.600 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 0,65 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 23/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 22,9 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng tương ứng đạt 539,99 tỷ đồng, giảm 16,61% về lượng và giảm 23,79% về trị giá so với phiên giao dịch bữa qua ngày 22/8 (bán ròng 708,56 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *