Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 21/8: Gom mạnh cổ phiếu VIC và CTG, xả bán KDC và SSI

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 21/8: Gom mạnh cổ phiếu VIC và CTG, xả bán KDC và SSI

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 88,8 triệu đơn vị, tổng trị giá 2.669,57 tỷ đồng, tăng 14,72% về khối lượng và 4,22% về trị giá so với phiên cuối tuần trước (ngày 18/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 84,57 triệu đơn vị, trị giá 2.578,34 tỷ đồng, tăng 5,52% về khối lượng và tăng 20,51% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 4,24 triệu đơn vị, khi mà phiên cuối tuần trước bán ròng 2,74 triệu đơn vị; tổng trị giá sắm ròng đạt 91,23 tỷ đồng, giảm 78,38% so với phiên trước.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với trị giá đạt 216,23 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 3,36 triệu đơn vị. Không những thế dẫn đầu về khối lượng vẫn là CTG lúc được sắm ròng 4,49 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt hơn 141 tỷ đồng.

Tiếp theo là VNM được sắm ròng 88,53 tỷ đồng (1,21 triệu đơn vị) và VRE được sắm ròng 54,83 tỷ đồng (1,88 triệu đơn vị).

Ở chiều trái lại, cổ phiếu KDC bị bán ròng mạnh nhất với trị giá đạt 318,48 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,15 triệu đơn vị. Còn SSI bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 10,17 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 293,74 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là STB bị bán ròng 88,2 tỷ đồng (2,76 triệu đơn vị) và MWG bị bán ròng 87,78 tỷ đồng (1,78 triệu đơn vị).

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 1,97 triệu đơn vị, trị giá đạt 41,51 tỷ đồng, tăng 144,29% về lượng và 118% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,06 triệu đơn vị, trị giá đạt 19,42 tỷ đồng, giảm 10% về lượng và 7,79% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 904.240 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 22,09 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy bán ròng 375.150 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,02 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu CEO được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 508.020 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 12,6 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh tiếp theo là BVS đạt 5,78 tỷ đồng, TIG đạt 5,62 tỷ đồng, IDC đạt 4,43 tỷ đồng, PVS đạt 1,66 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu SHS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 145.050 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,24 tỷ đồng. Tiếp theo là NVB, TNG, DTD cùng bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 802.050 đơn vị, trị giá đạt 29,18 tỷ đồng, giảm 28,97% về lượng và 11,87% về trị giá so với phiên trước đấy.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 179.300 đơn vị, trị giá 1,53 tỷ đồng, tăng 13,27% về khối lượng mà giảm 64,25% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 622.750 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 27,65 tỷ đồng, giảm 35,86% về lượng và 4,09% về trị giá so với phiên trước đấy.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất VTP với khối lượng đạt 272.900 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 10,65 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh khác là QNS đạt 9,41 tỷ đồng, MCH đạt 2,66 tỷ đồng, NSR đạt 2,22 tỷ đồng, LTG đạt 1,26 tỷ đồng…

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu KVC với khối lượng đạt 107.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 0,29 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 21/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 5,76 triệu đơn vị, khi mà phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 18/8 bán ròng 2,15 triệu đơn vị. Tổng trị giá bữa nay khối ngoại đã sắm ròng 140,97 tỷ đồng, giảm 68,6% so với phiên trước (sắm ròng 448,84 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *