Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 16/8: Đua gom VIC và VRE, vẫn bán ròng 75 tỷ đồng

Chốt lời cổ phiếu bất động sản, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 420 tỷ đồng trong phiên lập đỉnh mới ngày 7/8

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 40,49 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.234,34 tỷ đồng, đạt xấp xỉ về khối lượng và tăng 15,1% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 15/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 49,29 triệu đơn vị, trị giá 1.266,03 tỷ đồng, giảm 5,28% về khối lượng và 21,17% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 8,81 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 31,69 tỷ đồng, giảm 21,16% về lượng và 94,06% về trị giá so với phiên trước ấy.

Trong phiên bữa nay, cặp đôi nhà Vingroup dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh, gồm VIC đạt xấp xỉ 186 tỷ đồng (2,46 triệu đơn vị) và VRE đạt 107,62 tỷ đồng (3,4 triệu đơn vị).

Đứng ở địa điểm tiếp theo là 2 mã to nhóm nhà băng là CTG được sắm ròng 51,26 tỷ đồng (1,58 triệu đơn vị) và BID được sắm ròng 27,91 tỷ đồng (0,59 triệu đơn vị).

Ở chiều trái lại, cổ phiếu VPB vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 3,86 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 85,52 đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 567.670 đơn vị, trị giá đạt 15,77 tỷ đồng, giảm 41,76% về lượng và 36,82% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,4 triệu đơn vị, trị giá đạt 41,29 tỷ đồng, giảm 30% về lượng và 6,44% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 836.190 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 25,52 tỷ đồng, giảm 18,95% về lượng nhưng mà tăng 33,13% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu PVI được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 3,83 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 76.200 đơn vị. Không những thế, cổ phiếu TVD dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng, đạt 178.900 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 2,91 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 652.830 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 22,86 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là IDC đạt 4,32 tỷ đồng, TNG đạt 3,76 tỷ đồng, NVB đạt 1,68 tỷ đồng, PVG đạt 1,34 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 624.260 đơn vị, trị giá đạt 26,6 tỷ đồng, tăng 46,57% về lượng và 49,19% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 2,11 triệu đơn vị, trị giá 45,28 tỷ đồng, tăng 278,4% về khối lượng và 104,7% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 1,49 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 18,68 tỷ đồng; tăng cường so với phiên trước ấy chỉ bán ròng 132.410 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 4,29 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất QNS với khối lượng đạt 190.780 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 9,33 tỷ đồng.

Tiếp theo là LTG được sắm ròng 3,9 tỷ đồng, VGG đạt 1,89 tỷ đồng, VTP và VEA cùng đạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với khối lượng đạt 1,87 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 38,08 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là HPP bị bán ròng 29.700 đơn vị, trị giá đạt 1,69 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 16/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 11,14 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 75,89 tỷ đồng, giảm 9,65% về lượng và 86,38% về trị giá so với phiên bữa qua ngày 15/8 (bán ròng 557,1 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *