Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 14/8: Bán ròng đến 975 tỷ đồng, tâm điểm là bluechip

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 14/8: Bán ròng tới 975 tỷ đồng, tâm điểm là bluechip

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 43,95 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.226,99 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,07% về khối lượng và 4,05% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 11/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 72,51 triệu đơn vị, trị giá 2.183,8 tỷ đồng, tăng 22,67% về khối lượng và 61,91% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 28,56 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 956,81 tỷ đồng, tăng 94,49% về lượng và tăng gấp đến gần 13 lần về trị giá so với phiên trước ấy chỉ bán ròng 70 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu HPG vẫn được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 3,84 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 108,52 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu CTG chỉ được sắm ròng 0,85 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 27,44 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu MSN bị bán ròng mạnh nhất đạt 116,53 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,4 triệu đơn vị.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu BVH bị bán ròng 101,79 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 2,2 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là STB đạt 83,37 tỷ đồng (2,63 triệu đơn vị), VHM đạt 83,3 tỷ đồng (1,36 triệu đơn vị), VCB đạt 70,52 tỷ đồng (0,79 triệu đơn vị)…

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 514.990 đơn vị, trị giá đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 49,88% về lượng và 32,34% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,82 triệu đơn vị, trị giá đạt 43,72 tỷ đồng, tăng 88,19% về lượng và 110,5% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 1,31 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 28,32 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 60.270 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,99 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu HUT được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 33.700 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 0,9 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 616.390 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 21,6 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là IVS đạt 3,67 tỷ đồng, CEO đạt 2,14 tỷ đồng, NVB đạt 1,79 tỷ đồng, MBG đạt 1,29 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 697.320 đơn vị, trị giá đạt 21,7 tỷ đồng, tăng 35,93% về lượng và 11,51% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 367.390 đơn vị, trị giá 11,99 tỷ đồng, giảm 67,35% về khối lượng và 60,28% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã quay về sắm ròng 329.930 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 9,71 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 612.100 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 10,73 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất QNS với trị giá đạt 5,43 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 112.300 đơn vị. Bên cạnh đó dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng là SGB, đạt 291.200 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 5,13 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG với khối lượng đạt 109.610 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 4,19 tỷ đồng. Tiếp theo là ACV bị bán ròng 1,87 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 14/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 29,54 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 975,42 tỷ đồng, tăng 93,96% về lượng và tăng gấp hơn 11 lần về trị giá so với phiên cuối tuần trước ngày 11/8 (bán ròng 78,74 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *