Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 14/7: Bán ròng hơn 266 tỷ đồng cổ phiếu STB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 14/7: Bán ròng hơn 266 tỷ đồng cổ phiếu STB

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 31,4 triệu đơn vị, tổng trị giá 899,77 tỷ đồng, giảm 11,12% về khối lượng và 19,67% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 13/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 45,97 triệu đơn vị, trị giá 1.209,98 tỷ đồng, tăng 27,14% về khối lượng và 33,94% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 14,57 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 310,21 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy chỉ bán ròng 0,83 triệu đơn vị, tổng trị giá là sắm ròng 216,77 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VHM được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 74,59 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,33 triệu đơn vị. Không những thế, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng, đạt 1,87 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 50,93 tỷ đồng.

Tiếp theo đấy là cặp đôi KBC và SSI cùng được sắm ròng hơn 35,5 tỷ đồng, khối lượng sắm ròng tương ứng đạt 1,15 triệu đơn vị và 1,25 triệu đơn vị.

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước ngoài bán STB với khối lượng bán ròng đạt 9,37 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 266,18 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu VNM bị bán ròng 117,74 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,48 triệu đơn vị.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 2,27 triệu đơn vị, trị giá 43,32 tỷ đồng, cùng tăng gấp hơn 3 lần cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 763.430 đơn vị, trị giá 9,17 tỷ đồng, tăng 5,26% về khối lượng nhưng mà giảm 58,93% về trị giá so với phiên trước đấy.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 1,51 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 34,15 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy bán ròng 159.460 đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 12,74 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu CEO vẫn được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất đạt trị giá 19,44 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 905.100 đơn vị.

Tiếp theo đấy, SHS được sắm ròng 13,63 tỷ đồng (946.440 đơn vị) và PVS được sắm ròng 3,87 tỷ đồng (114.000 đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu SVN bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 0,5 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,05 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 674.550 đơn vị, trị giá 15,65 tỷ đồng, giảm 7,62% về khối lượng và 5,15% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 813.650 đơn vị, trị giá 26,82 tỷ đồng, tăng 14,84% về khối lượng nhưng mà giảm 16,37% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 139.100 đơn vị, khi mà phiên trước đấy sắm ròng 21.740 đơn vị; tổng trị giá bán ròng đạt 11,17 tỷ đồng, giảm 28,26% so với phiên trước.

Bữa nay, LTG là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 96.600 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 3,17 tỷ đồng. Tiếp theo là MPC được sắm ròng 61.700 đơn vị, trị giá đạt 1,12 tỷ đồng.

Khi mà đấy, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VGG với khối lượng 185.600 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 6,64 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là VEA đạt 4,24 tỷ đồng, VTP đạt 3,46 tỷ đồng, ACV đạt 2,83 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 14/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 13,2 triệu đơn vị, tăng nhanh so với phiên giao dịch bữa qua ngày 13/7 bán ròng chưa đến 1 triệu đơn vị; tổng trị giá bán ròng đạt 287,23 tỷ đồng, khi mà phiên trước đấy sắm ròng 188,46 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *