Giải ngân mạnh trên sàn HOSE, khối ngoại vẫn bán ròng 920 tỷ đồng trong phiên vượt ngưỡng cản mạnh 1.200 điểm

Giải ngân mạnh trên sàn HOSE, khối ngoại vẫn bán ròng 920 tỷ đồng trong phiên vượt ngưỡng cản mạnh 1.200 điểm

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 78,39 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.882,14 tỷ đồng, tăng 27,93% về khối lượng và 16,93% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 25/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 66,09 triệu đơn vị, trị giá 1.474,37 tỷ đồng, tăng 11,82% về khối lượng nhưng mà giảm 9,03% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 12,29 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 407,77 tỷ đồng, khi mà phiên trước ấy chỉ sắm ròng 2,16 triệu đơn vị, trị giá là bán ròng 11,1 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu HPG vẫn được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 5,63 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 159,68 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là VHM được sắm ròng 2,19 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 128,73 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước ngoài bán ròng mạnh nhất cổ phiếu KDC với trị giá đạt 149,21 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 2,49 triệu đơn vị. Tiếp theo là VIC bị bán ròng 86,38 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,69 triệu đơn vị.

Ngoài ra, dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng vẫn là cổ phiếu MSB, đạt 3,59 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 49,88 tỷ đồng.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 3,05 triệu đơn vị, trị giá đạt 54,54 tỷ đồng, cùng giảm hơn 44% cả về lượng và trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 3,15 triệu đơn vị, trị giá đạt 66,99 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần về lượng và 2,4 lần về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 97.040 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 12,45 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 4,81 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 78,84 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS vẫn được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 2,35 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 35,5 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là IDC được sắm ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,35 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 43,2 tỷ đồng. Tiếp theo là PVS bị bán ròng 182.040 đơn vị, trị giá đạt 6,33 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 340.060 đơn vị, trị giá 12,37 tỷ đồng, cùng giảm hơn 54% cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 2,97 triệu đơn vị, trị giá 1.327,1 tỷ đồng, tăng 90,6% về khối lượng và tăng gấp hơn 21 lần về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 2,63 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến 1.314,73 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy bán ròng 813.690 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 32,16 tỷ đồng.

Bữa nay, LTG là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 130.400 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 4,9 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được sắm ròng 1,27 tỷ đồng (17.050 đơn vị).

Khi mà ấy, khối này xả mạnh cổ phiếu VNZ với khối lượng bán ròng đạt 1,74 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến hơn 1.280 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng tiếp theo là VEA đạt 26,39 tỷ đồng, QNS đạt 10,79 tỷ đồng, VTP đạt 4,37 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 26/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 9,56 triệu đơn vị, tăng 55,19% so với phiên giao dịch bữa qua ngày 25/7. Tổng trị giá là bán ròng 919,41 tỷ đồng, khi mà phiên trước ấy sắm ròng đạt 35,58 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *