Cổ phiếu cần ân cần ngày 27/7

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/7

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu STK

CTCK SSI (SSI)

Trong quý II/2023, CTCP Sợi Thế Kỷ (STK – sàn HOSE) đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần là lượt 407 tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ; tăng 41% so với quý trước) và 38 tỷ đồng (giảm 47% so với cùng kỳ), cao hơn ước lượng của chúng tôi.

Doanh nghiệp tự tin rằng các đơn đặt hàng sẽ tiếp diễn cải thiện về số lượng trong quý III và quý IV/2023 so với quý trước. Xu thế giảm của giá chip PET trung bình sẽ tiếp diễn giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện trong nửa cuối 5 2023.

Trong 5 2023, chúng tôi ước lượng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng tuần tự đạt 1,8 ngàn tỷ đồng (giảm 14,7% so với 5 trước) và 167 tỷ đồng (giảm 31%). Trong 5 2024, chúng tôi ước lượng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng tuần tự đạt 2,2 ngàn tỷ đồng (phát triển 19,7%) và 225 tỷ đồng (tăng 34,4%).

Chúng tôi đã vận dụng mức P/E trung bình lịch sử là 14x cho EPS 2024 để đưa ra giá bán tiêu chí mới cho cổ phiếu là 33.400 đồng/cổ phiếu (tăng từ 26.800 đồng/cổ phiếu), với tiềm năng tăng giá là 5%.

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu. Do STK hoạt động ở tầng lớp cao hơn chuỗi trị giá ngành, chúng tôi hy vọng kết quả doanh thu sẽ là tín hiệu trước hết cho thấy sự hồi phục của ngành, tiếp sau ấy là các công ty sản xuất hàng may mặc khác.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QNS

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi, chúng tôi bình chọn triển vọng của doanh nghiệp tiếp diễn được cải thiện.

Chúng tôi điều chỉnh tăng 35% ước lượng lợi nhuận sau thuế cho 5 2023 so với dự đoán trước ấy, nhờ giá đường nội địa tăng và sản lượng đường tinh chế (RS) cao hơn.

Chúng tôi hiện đưa ra giá bán tiêu chí 1 5 mới đối với QNS là 65.000 đồng/cổ phiếu (từ 58.000 đồng/cổ phiếu), tương đương với tiềm năng tăng giá là 22% (tổng mức sinh lời là 27%).

Lượng bàn giao bất động sản của NLG hồi phục

CTCK Vietcap (VCSC)

CTCP Đầu cơ Nam Long (NLG – sàn HOSE) ban bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu đạt 953 tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số đạt 121 tỷ đồng (phát triển 9%), cốt yếu nhờ bàn giao tại các dự án Mizuki Park và Southgate.

Trong nửa đầu 5 2023, doanh thu của NLG giảm 35% còn 1,2 ngàn tỷ đồng khi mà lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số tăng 15% đạt 128 tỷ đồng, chấm dứt 34% và 21% dự đoán cả 5 tương ứng của chúng tôi.

Chúng tôi nhận thấy ko có chỉnh sửa đáng kể đối với dự đoán 5 2023 cho lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số (607 tỷ đồng; tăng 9% so với 5 ngoái) và doanh số bán hàng (5,3 ngàn tỷ đồng; giảm 35%) do kết quả kinh doanh quý II/2023 của NLG nhìn chung thích hợp với hy vọng của chúng tôi, dù cần thêm bình chọn cụ thể.

Doanh thu bất động sản then chốt nửa đầu 5 2023 (bao gồm doanh thu từ dự án liên doanh Mizuki Park) là 3 ngàn tỷ đồng (tăng 2,0 lần so với cùng kỳ), chấm dứt 56% dự đoán cả 5 của chúng tôi. Lượng bàn giao nửa đầu 5 2023 tại Mizuki Park và Southgate tuần tự chiếm 65% và 31% tổng doanh thu bất động sản then chốt.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *