Giải ngân mạnh cổ phiếu VNM và VHM, khối ngoại tiếp diễn sắm ròng hàng trăm tỷ đồng trong phiên 18/7

Giải ngân mạnh cổ phiếu VNM và VHM, khối ngoại tiếp tục mua ròng hàng trăm tỷ đồng trong phiên 18/7

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 44,01 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.493,02 tỷ đồng, giảm 15,97% về khối lượng và 5,59% về trị giá so với phiên đầu tuần (ngày 17/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 41,76 triệu đơn vị, trị giá 1.099,51 tỷ đồng, cùng tăng nhẹ hơn 2,5% cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 2,25 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 393,51 tỷ đồng, giảm 80,64% về lượng và 22,69% về trị giá so với phiên trước đấy.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VNM được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 2,57 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 185,73 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là VHM được sắm ròng 1,25 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 73,26 tỷ đồng và HCM được sắm ròng 1,4 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 43,34 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước ngoài vẫn bán mạnh cổ phiếu nhà băng. Trong đấy, khối này bán ròng 2,99 triệu cổ phiếu VPB, trị giá bán ròng đạt 62,23 tỷ đồng và bán ròng 2,67 triệu cổ phiếu TPB, trị giá bán ròng tương ứng đạt 49,71 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 2,72 triệu đơn vị, trị giá 54,83 tỷ đồng, giảm 24,54% về khối lượng và 26,38% về trị giá so với phiên trước.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 539.000 đơn vị, trị giá 9,09 tỷ đồng, giảm 41,37% về khối lượng và 28,64% về trị giá so với phiên trước đấy.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 2,18 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 45,74 tỷ đồng, giảm 18,79% về lượng và 25,92% về trị giá so với phiên trước đấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 1,43 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 20,86 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh tiếp theo là TNG đạt 9,22 tỷ đồng, PVI đạt 7,86 tỷ đồng, CEO đạt 6,32 tỷ đồng, PVS đạt 3,18 tỷ đồng, IDC đạt 1,87 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu IVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 291.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 3,31 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 552.440 đơn vị, trị giá 16,43 tỷ đồng, giảm 37,61% về khối lượng và 34,41% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 573.510 đơn vị, trị giá 22,6 tỷ đồng, giảm 40,18% về khối lượng và 36,59% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 21.070 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 6,17 tỷ đồng, giảm 71,23% về lượng và 41,74% về trị giá so với phiên trước.

Bữa nay, LTG là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 2,37 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 69.940 đơn vị.

Tiếp theo là BSR được sắm ròng 1,82 tỷ đồng (100.000 đơn vị) và VGT được sắm ròng 1,37 tỷ đồng (98.000 đơn vị).

Khi mà đấy, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 270.900 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 10,2 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là ABI bị bán ròng 1,88 tỷ đồng và QNS bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 18/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 4,41 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 433,08 tỷ đồng, giảm hơn 69% về lượng và giảm 22,69% về trị giá so với phiên giao dịch bữa qua ngày 17/7 (sắm ròng 560,16 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *