Cổ phiếu cần ân cần ngày 22/8

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/8

Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu CTR

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá chỉ tiêu cho Tổng CTCP Dự án Viettel (CTR) thêm 11% và duy trì khuyến nghị sắm.

Giá chỉ tiêu cao hơn của chúng tôi chủ quản là do tổng EBITDA quá trình 2023-2027 tăng 8% do (1) dự đoán tổng EBITDA quá trình 2023-2027 mảng vận hành tăng 17% so với báo cáo trước vì chúng tôi hy vọng vào phát triển mạnh hơn, dẫn dắt bởi nhiều thuê bao băng thông rộng trong nước hơn và việc mở mang thị phần nước ngoài,

(2) dự đoán tổng EBITDA quá trình 2023-2027 của mảng xây dựng cao hơn 18% so với báo cáo trước do hy vọng của chúng tôi về phát triển mạnh bạo trong hoạt động kinh doanh xây dựng nhà ở của CTR lúc thị phần bất động sản bình phục và bản lĩnh sinh lời tăng nhờ mối quan hệ hỗ tương giữa các mảng kinh doanh.

Bên cạnh đó, những diễn biến hăng hái này bị tác động 1 phần bởi dự đoán tổng EBITDA quá trình 2023-2027 giảm 2% so với báo cáo trước đối với mảng towerco lúc chúng tôi giảm dự đoán số lượng tháp viễn thông.

Chúng tôi dự phóng vận tốc phát triển kép (CAGR) EBITDA của CTR đạt 14% cho quá trình 2023-2025 – dẫn dắt bởi CAGR ở mức 22% của mảng towerco – vì chúng tôi hy vọng CTR sẽ tăng số lượng tháp viễn thông từ khoảng 4.300 vào cuối 5 2022 lên 11.000 tính tới cuối 5 2025. Chúng tôi dự đoán mảng towerco sẽ tăng mức đóng góp vào tổng EBITDA từ 24% vào 5 2022 lên 37% trong 5 2025.

Khuyến nghị sắm dành cho cổ phiếu ACB

CTCK MB (MBS)

Trong nửa đầu 5 2023, thu nhập lãi thuần của Nhà băng TMCP Á Châu (ACB – sàn HOSE) tăng 12,8% so với cùng kỳ 5 ngoái nhờ tổng của nả sinh lời tăng 16,1%, đạt 615.491 tỷ đồng (trong đấy, cho vay người mua tăng 9,7% (4,9% so với đầu 5) khi mà NIM giảm 0,1 điểm % do chi tiêu huy động tăng cường.

Thu nhập ngoài lãi tăng 27,8% chủ quản do thu nhập từ hoạt động chứng khoán đầu cơ tăng cường (tăng 22 lần). Lợi nhuận trước đề phòng tăng 25% mà chi tiêu đề phòng tăng quay về khi mà nửa đầu 5 2022 ghi nhận hoàn nhập đề phòng, khiến lợi nhuận trước thuế nửa đầu 5 2023 tăng 10,6% (10.951 tỷ đồng), xong xuôi 54,6% dự đoán của chúng tôi.

Trong nửa đầu 5 2023, thu nhập lãi thuần của ACB tăng 12,8% nhờ tổng của nả sinh lời tăng 16,1%, đạt 615.491 tỷ đồng (trong đấy, cho vay người mua tăng 9,7% (4,9% YTD)) khi mà NIM giảm 0,1 điểm % do chi tiêu huy động tăng cường. Thu nhập ngoài lãi tăng 27,8% chủ quản do thu nhập từ hoạt động chứng khoán đầu cơ tăng cường (tăng 22 lần).

Lợi nhuận trước đề phòng tăng 25% mà chi tiêu đề phòng tăng quay về khi mà nửa đầu 5 2022 ghi nhận hoàn nhập đề phòng, khiến lợi nhuận trước thuế nửa đầu 5 2023 tăng 10,6% (10.951 tỷ đồng), xong xuôi 54,6% dự đoán của chúng tôi.

Chúng tôi dự đoán tổng thu nhập hoạt động phát triển tuần tự 16%/12% cho 5 2023/2024 khi mà đấy thu nhập ngoài lãi tăng 27%/13% trong 5 23/24, chủ quản ở mảng hoạt động dịch vụ, nhờ có (i) ACB tiếp diễn ghi nhận khoản upfront fee với Sun Life (khoảng 567 tỷ đồng) (ii) Mảng bán banca cải thiện trong 6 tháng 2023 và 2024, lúc ACB vẫn đang dẫn đầu mảng banca giữa các nhà băng trong quý II/2023. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận trước thuế 2023-2024 phát triển hăng hái ở mức 17%/16% nhờ chủ quản vào việc phát triển hăng hái ở mảng thu nhập ngoài lãi

Dù kết quả kinh doanh quý I phát triển hăng hái, ngoài ra chúng tôi cho rằng định giá ngày nay đã ở mức cân đối sau quá trình tăng giá gần đây. Khuyến nghị sắm với giá chỉ tiêu 27.500 đồng/cp. Không may khuyến mãi: 1) Phát triển tín dụng thấp hơn dự định, 2) NIM giảm tốc độ hơn hy vọng. Động lực tăng giá: 1) Bản lĩnh thu hồi nợ xấu tốt hơn hy vọng.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VNM

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá chỉ tiêu thêm 6% và duy trì khuyến nghị khả quan cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE).

Chúng tôi nâng giá chỉ tiêu chủ quản do chúng tôi nâng dự đoán tổng lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số quá trình 2024-2025 thêm 5% lúc chúng tôi nâng dự phóng biên lợi nhuận gộp các 5 2024/2025 tuần tự thêm 100/70 điểm căn bản lên 44,1%/44,7%, để phản ảnh hy vọng giá sữa vật liệu đầu vào sẽ giảm trong 5 2024 của chúng tôi. Chúng tôi cũng nâng dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số 5 2023 thêm 1% do chúng tôi nâng dự đoán doanh số xuất khẩu thêm 7% do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu 5 2023 vượt dự đoán của chúng tôi.

Chúng tôi bình chọn cao bản lĩnh sinh lời cao, bảng hợp lý kế toán và dòng tiền mạnh của VNM. Chúng tôi hy vọng VNM sẽ ghi nhận vận tốc phát triển kép hàng 5 (CAGR) doanh thu là 6% và CAGR EPS là 10% trong quá trình 2023-2026 nhờ (1) thu nhập công nhân tại Việt Nam tăng lúc thị phần lao động bình phục và (2) biên lợi nhuận gộp được cải thiện trong bối cảnh giá sữa giảm. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng chỉ lúc nào VNM thành công lấy lại thị trường và tăng lên sức mạnh nhãn hiệu thì định giá cổ phiếu mới được định giá lại.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GAS

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi nâng giá chỉ tiêu cho Tổng doanh nghiệp Khí Việt Nam (GAS – sàn HOSE) thêm 1% lên 107.100 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị khả quan. Giá chỉ tiêu cao hơn của chúng tôi tới từ dự đoán tổng lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số quá trình 2023-2027 cao hơn 1% (tương ứng chỉnh sửa 6%/0%/0% cho 5 2023/2024/2025) theo giả thiết giá dầu nhiên liệu (FO) 5 2023 cao hơn của chúng tôi (tiêu chuẩn cho giá khí đầu ra).

Chúng tôi dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số 5 2023 sẽ giảm 17% so với 5 ngoái do giá khí đầu ra giảm do chúng tôi dự đoán giá dầu Brent và dầu FO giảm 24%/14%, tác động mức tăng 7% của sản lượng khí thương phẩm.

Chúng tôi dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số 5 2024 tăng 3% so với 5 trước, cộng với phát triển sản lượng mạnh (phát triển 8,5%) nhờ LNG nhập cảng, hy vọng tiêu thụ điện mạnh và cạnh tranh từ thủy điện giảm. Chúng tôi hy vọng những nhân tố này sẽ bù đắp cho giá dầu FO giảm 7%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *