Cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/12

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/12

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

CTCK BIDV (BSC)

Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận thuần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HOSE) lần lượt đạt 30.752 tỷ đồng (tăng 9% so với năm trước) và 1.326 tỷ đồng (giảm 36%) chủ yếu do 1) hoạt động sản xuất bị gián đoạn do trong năm vũng Áng 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2 thực hiện đại tu và 2) nhóm thủy điện gồm có Hủa Na và Đakđrinh có biên gộp cao nhưng sản lượng phát điện thấp.

Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận thuần đạt 36.121 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) và 2.488 tỷ đồng (tăng trưởng 88% so với năm trước) nhờ: Sản lượng điện tăng 19% và biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,8% lên mức 11,1% nhờ các nhà máy Vũng Áng 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2 hoạt động ổn định trở lại, không thực hiện đại tu trong năm 2024; Ghi nhận doanh thu tỷ giá 155 tỷ đồng từ Nhơn Trạch 2 và chi phí lãi vay giảm 15% với môi trường lãi suất hạ nhiệt.

Triển vọng kinh doanh năm 2024 với sản lượng điện phục hồi 19% so với năm trước, xuất phát từ nhiệt điện được tăng huy động do ảnh hưởng của El nino trong nửa đầu năm 2024; Nhà máy Vũng Áng 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2 hoạt động ổn định trở lại sau đại tu trong năm 2023; Sản lượng điện của Vũng Áng 1 được ưu tiên do giá than đang suy giảm và được dự báo giảm 5%.

Chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu POW, giá mục tiêu cho năm 2024 là 15.300 đồng/CP (upside 37% so với giá đóng cửa ngày 19/12/2023) với phương pháp DCF, đã bao gồm dự án Nhơn Trạch 3 vận hành 11/2024 và Nhơn Trạch 4 là 5/2025. Trong đó, NT3 và 4 đóng góp 9% vào upside của cổ phiếu.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu POW

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 4% cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – sàn HOSE) xuống 13.000 đồng/CP và điều chỉnh khuyến nghị từ mua xuống khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo tổng hợp giai đoạn 2023-2027 giảm 6% (giảm lần lượt 17%/18%/6%/1%/0% cho năm 2023/2024/2025/2026/2027). Diễn biến này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh giảm 7%/2% trong dự báo sản lượng thương phẩm năm 2023/2024 của chúng tôi do kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự báo trước đó và kế hoạch của Bộ Công Thương về việc huy động điện khí thấp hơn trong năm 2024, chủ yếu tại khu vực Đông Nam Bộ.

Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm 3% giả định về giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) trung bình cho POW trong giai đoạn dự báo, sau khi điều chỉnh giảm dự báo giá CGM trung bình của ngành.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo của POW năm 2024 sẽ tăng 25% so với năm trước, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 171% từ nhà máy Vũng Áng (dựa trên việc vận hành 100% công suất và giá CGM dự kiến cao ở miền Bắc), lợi nhuận tăng gấp đôi từ nhà máy Cà Mau và lợi nhuận tăng 20% từ NT2.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PPC

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 1,3% lên 15.400 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị khả quan cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – sàn HOSE).

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) mức tăng 3,0% trong định giá của chúng tôi cho mảng phát điện của PPC, do chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của PPC thêm 0,4% cho giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -4%/+9%/-1%/-1%/-1% cho dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2023/24/25/26/27F), với cổ tức cao hơn từ QTP & HND dựa theo công bố chia cổ tức bằng tiền gần đây, (2) mức giảm 0,6% trong định giá của chúng tôi cho công ty liên kết HND của PPC và (3) mức giảm 1,2% trong định giá của chúng tôi cho công ty liên kết QTP của PPC.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận cho QTP và HND do giả định giá CGM thấp hơn, như được đề cập trong Báo cáo Ngành Nhiệt điện cập nhật ngày 18/12/2023.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 4% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 xuống còn 358 tỷ đồng (giảm 27% so với năm trước) chủ yếu do giả định giá CGM thấp hơn.

Ngược lại, chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 thêm 9% lên 774 tỷ đồng (tăng trưởng 116% so với năm trước) chủ yếu nhờ thu nhập cổ tức dự kiến cao hơn từ QTP & HND. Động lực tăng trưởng chính của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong năm 2024 gồm (1) sản lượng điện thương phẩm tăng 32% do tổ máy phát điện S6 vận hành cả năm và (2) chi phí nguyên liệu giảm 7%.

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS 20% cho giai đoạn 2022-2025, được thúc đẩy bởi (1) hiệu suất hoạt động cao hơn nhờ tái vận hành tổ máy phát điện S6 của PPC từ tháng 9/2023, do nhu cầu điện dự kiến cao tại miền Bắc, (2) giá CGM cao hơn, và (3) chi phí than giảm

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *