Cổ phiếu cần ân cần ngày 2/8

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 2/8

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VNM

CTCK MB (MBS)

Quý II/2023, mặc dầu doanh thu CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE) tiếp diễn duy trì sự bất biến (tăng 1,7% so với cùng kỳ 5 ngoái) mà lợi nhuận sau thuế đã có dấu hiệu hăng hái trước tiên, đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 6%, kết thúc chuỗi phát triển âm tính từ lúc quý I/2021.

Biên lợi nhuận gộp tăng quay về mức 40,5% (tăng 170 điểm căn bản so với quý liền trước). Trong đấy, mảng kinh doanh chính là doanh thu nội địa tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp đạt 41,3%, doanh thu xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 2.406 tỷ đồng.

Chúng tôi dự đoán doanh thu 5 2023/2024 dựa vào các nhân tố: tăng tiêu thụ nội địa 5 2023 lên 3,8% nhờ vào (1) Chương trình tái định vị nhãn hàng tốc độ hơn hy vọng thuở đầu là đầu 5 2024 (2) Thu nhập công nhân khối Nhà Nước tăng 20,8% – cao nhất từ 5 2013 cho tới hiện tại (3) VNM tăng cường chi tiêu bán hàng 8.8% svck, tăng nhanh công việc marketing nội địa.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện lên 41,4% trong 5 2023 nhờ vào hy vọng giá nguyên nguyên liệu giảm 5%/tấn trong bối cảnh giá sữa nguyên nguyên liệu quốc tế đang có đà giảm.

Chúng tôi sử dụng cách thức chiết khấu dòng tiền FCFF dựa trên các luận điểm chính: (1) Doanh thu nội địa và xuất khẩu tăng 3,9%/16,7% nhờ vào sự hồi phục của tiêu thụ nội địa và các giao kèo xuất khẩu mới của VNM (2) Biên EBIT 5 23/24 cải thiện 16,7%/18,5% nhờ vào hy vọng chi tiêu nguyên nguyên liệu giảm 5%/tấn.

Các không may chính đối với khuyến nghị bao gồm: nhà cầu thụ hồi phục chậm hơn hy vọng, chi tiêu lăng xê nhiều hơn dự định, giá nguyên nguyên liệu giảm ít hơn dự đoán.

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ với giá tiêu chí của VNM là 83.000 đồng/cổ phiếu.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị sắm đối với cổ phiếu FPT

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị sắm đối với CTCP FPT (FPT) và giữ ý kiến hăng hái về triển vọng phát triển dài hạn của các mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp: Công nghệ thông tin thế giới, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

Chúng tôi tăng giá tiêu chí thêm 1% lúc tăng nhẹ dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số công đoạn 2023-2025 thêm 2% (tăng tuần tự 0%/2%/2% cho dự đoán lợi nhuận sau thuế sau ích lợi cổ đông thiểu số 5 2023/24F/25) do chúng tôi dự đoán lợi nhuận cao hơn cho mảng công nghệ thông tin thế giới và Giáo dục.

Giá tiêu chí của chúng tôi tương ứng P/E 5 2023/24 của FPT ở mức 24/19 lần, chúng tôi cho rằng con số này là cân đối dựa trên triển vọng lợi nhuận mạnh bạo và bất biến của doanh nghiệp. Chúng tôi dự đoán vận tốc phát triển kép (CAGR) EPS công đoạn 2023-25 đạt 24%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *