Nhà đầu cơ ngoại bán ròng đến 1.656 tỷ đồng trong phiên đỏ điểm ngày 1/8

Nhà đầu tư ngoại bán ròng tới 1.656 tỷ đồng trong phiên đỏ điểm ngày 1/8

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 62,68 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.691,57 tỷ đồng, tăng 3,63% về khối lượng và 11,26% về trị giá so với phiên đầu tuần (ngày 31/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 69,83 triệu đơn vị, trị giá 1.977,74 tỷ đồng, cùng tăng hơn 38% cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 7,14 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 286,17 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 9,9 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 93,39 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu MSB tiếp diễn được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 12 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 168,97 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 vẫn là cổ phiếu PNJ được sắm ròng 116,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,41 triệu đơn vị .

Ở chiều trái lại, cặp đôi nhà Vingroup bị bán ròng mạnh, trong ấy VIC dẫn đầu lúc bị bán ròng hơn 118,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 2,01 tỷ đồng và cổ phiếu VHM bị bán ròng 99,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,54 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu HPG vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 3,87 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 107,2 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 653.560 đơn vị, trị giá đạt 17,72 tỷ đồng, giảm 77,12% về lượng và 67,29% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,82 triệu đơn vị, trị giá đạt 74,12 tỷ đồng, tăng 197,28% về lượng và tăng gấp gần 5 lần về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 1,16 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 56,4 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 2,25 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 41,73 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu IDC được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 3,89 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 82.900 đơn vị. Ngoài ra, dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh về khối lượng là CEO, đạt 173.930 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 3,37 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 988.400 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 49,82 tỷ đồng. Tiếp theo ấy, PVS bị bán ròng 468.600 đơn vị, trị giá đạt 16,08 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 473.490 đơn vị, trị giá 17,06 tỷ đồng, giảm 35,76% về khối lượng và 26,27% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 2,91 triệu đơn vị, trị giá 1.330,52 tỷ đồng, tăng 72,4% về khối lượng và tăng gấp hơn 18,5 lần về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 2,44 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến 1.313,46 tỷ đồng; tăng cường so với phiên trước ấy chỉ bán ròng 953.480 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 44,95 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNZ là yếu tố chính khiến khối ngoại có phiên bán ròng đột biến lúc mã này bị bán ròng hơn 1,72 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 1.291,76 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là VEA bị bán ròng 364.200 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 13,79 tỷ đồng.

Ngược lại, MCH là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 1,53 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 19.800 đơn vị.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 1/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 10,74 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến hơn 1.656 tỷ đồng; khi mà phiên giao dịch bữa qua ngày 31/7 sắm ròng 11,2 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 90,17 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *