Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/9

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/9

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu OCB

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi định giá OCB trên cơ sở trung bình của phương pháp Thu nhập thặng dư và so sánh P/B fwd. Khuyến nghị của chúng tôi dựa trên cơ sở tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của OCB đạt mức 33,5% trong giai đoạn 2023-2024, cao hơn các NHTM cùng quy mô.

Đồng thời, chất lượng tài sản tốt hơn khi nợ xấu được dự báo giảm về mức 3,0% cuối năm 2023 và 2,7% cuối năm 2024.

Rủi ro đầu tư xuất phát từ việc những ngân hàng có quy mô nhỏ như OCB sẽ phải giảm lãi suất nhằm cạnh tranh tăng trưởng tín dụng khi nhu cầu tín dụng toàn thị trường đang khá yếu có thể khiến NIM không đạt được mức dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với OCB với giá mục tiêu 12 tháng là 26.500 đồng/CP.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

CTCK BIDV (BSC)

Quan điểm đầu tư dành cho Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD – sàn HOSE): Giá cho thuê giàn khoan tự nâng khu vực tiếp tục duy trì ở mức cao; Hiệu suất hoạt động các giàn của PVD khả quan, dự kiến đầy đủ việc làm cho tới năm 2024; Triển vọng thị trường khoan trong nước hồi phục khả quan.

Năm 2023, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của PVD lần lượt đạt 5.844 tỷ đồng (tăng 8% so với năm trước) và 537 tỷ đồng, EPS dự kiến 672 đồng/CP một số thay đổi trong giả định như sau: (1) Giá dầu trung bình năm 2023 đạt 85 USD/thùng (giảm 15%); (2) Giá cho thuê giàn khoan trung bình năm 2023 đạt 82,000 USD/ngày (tăng 5% so với dự báo trước đó); (3) Lợi nhuận khác đạt 61 tỷ đồng tới từ khoản bồi thường hợp đồng của khách hàng Valeura.

Năm 2024, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của PVD lần lượt đạt 7.047 tỷ đồng (tăng 21% so với năm trước) và 667 tỷ đồng (tăng trưởng 24%), EPS FW = 852 đồng/CP.

BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với PVD, với giá mục tiêu cho năm 2024 là 32.000 đồng/CP (tương đương upside 19% so với giá đóng cửa ngày 14/09/2023 là 26.800 đồng/CP) dựa trên phương pháp P/B và EV/EBITDA với tỷ trọng là 50% – 50%.

Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu VNM

CTCK BIDV (BSC)

Luận điểm đầu tư dành cho CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE): Kỳ vọng kết quả kinh doanh 2023-2024 ghi nhận xu hướng phục hồi tăng trưởng 3,3%/tăng trưởng 12% nhờ (1) xu hướng giảm mạnh giá nguyên vật liệu (2) nhu cầu phục hồi và hiệu quả của chiến lược tái định vị toàn diện VNM.

BSC dự báo 2023 tăng biên lợi nhuận hoạt động 20 bsp so với dự phóng trước đó nhờ biên lợi nhuận tích cực hơn kỳ vọng trong quý II/2023: doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế – lợi ích cổ đông thiểu số tương ứng với 0% và tăng 1% so với dự phóng trước đó. EPS FW 2023 là 3.740 đồng, P/E FW 2023 =21,2 lần.

Năm 2024, xu hướng giảm giá nguyên vật liệu chính tích cực hơn kỳ vọng: doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế – lợi ích cổ đông thiểu số tương ứng tăng 0,1% và tăng 2% so với dự phóng trước đó. EPS FW 2024 là 4.188 đồng/CP và P/E FW 2024= 19 lần.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu VNM với giá hợp lý 1 năm là 84.900 đồng/CP (Upside +7% so với giá đóng cửa ngày 14/9/2023), dựa trên phương pháp DCF và PE với tỷ trọng 60%/40%.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

CTCK BIDV (BSC)

Luận điểm đầu tư dành cho Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE): Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 2024F tích cực hơn bối cảnh ngành chung nhờ năng lực nội tại của doanh nghiệp: (1) bắt kịp xu hướng tăng trưởng thu nhập và chi tiêu của tầng lớp trung lưu (2) chiến lược mở rộng tập khách hàng mục tiêu và chiếm thị phần của các đối thủ trong giai đoạn kinh tế khó khăn vào nửa cuối 2022-2023 nhờ các chính sách bán hàng hấp dẫn.

BSC điều chỉnh tăng dự phóng về kết quả kinh doanh của PNJ so với báo cáo ngày 10/7/2023: 2023E: doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng 1% và 0,7% so với ước tính trước đó, dựa trên (1) điều chỉnh kết quả kinh doanh tháng 7/2023 (2) kỳ vọng vào chiến lược bán hàng linh hoạt và mở rộng thị phần trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Năm 2024, BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng 3% và 7% so với ước tính trước đó, nhờ chiến lược quản trị linh hoạt giúp PNJ tiếp tục mở rộng thị phần trong bối cảnh kinh tế phục hồi trong nửa cuối năm 2023.

Chúng tôi nâng khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ với giá hợp lý 1 năm là 95.600 đồng/CP (Upside +18% so với giá đóng cửa ngày 14/9/2023), bằng phương pháp DCF và PE với tỷ trọng 50%/50%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *