Biên lợi nhuận thấp, khoản đấu giá 30% vốn VNC có hấp dẫn?

Biên lợi nhuận thấp, khoản đấu giá 30% vốn VNC có hấp dẫn?

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *