Bao trả tiền là gì? Ích lợi & các quy định về bao trả tiền

Bao trả tiền là 1 trong những nghiệp vụ vốn đầu tư, theo đấy các công ty thực hiện bán các khoản phải thu cho 1 bên thứ 3 (được gọi là bên bao trả tiền) với chiết khấu chi tiết được quy định trong hiệp đồng. Và để biết rõ hơn bao trả tiền là gì, các loại hình bao trả tiền; ích lợi và những quy định về nghiệp vụ vốn đầu tư này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bao trả tiền là gì?

Bao trả tiền là 1 trong những bề ngoài cấp tín dụng do các nhà băng, tổ chức tài chính cấp cho công ty phê duyệt việc sắm lại các khoản phải thu nảy sinh từ hoạt động sắm, bán hàng hóa. Tất cả các quyền và trách nhiệm của bên sắm và bên bán được thỏa thuận chi tiết trong hiệp đồng. Khi này, các tổ chức tài chính sẽ vào vai trò là bên bao trả tiền, hỗ trợ tài chính cho các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh và thương nghiệp.

bao thanh toan la gi

Thí dụ: Doanh nghiệp A ký 1 hiệp đồng bao trả tiền với Nhà băng Vietcombank nghĩa là doanh nghiệp A đã bán các khoản nợ bán hàng của mình cho Nhà băng. 

Tương tự, Nhà băng Vietcombank đã sắm lại khoản nợ của Doanh nghiệp A với giá tiền thấp hơn trị giá thực tiễn của khoản nợ đấy hoặc với mức lãi suất và chi tiêu nhất mực đã được thỏa thuận. Trái lại, công A cũng có quyền ứng trước của đơn vị bao trả tiền 1 khoản tiền mặc dầu bên sắm chưa trả tiền để sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Cổ phiếu penny là gì?

Các loại hình bao trả tiền

Theo quy định tại thông tư số 02/2017/TT-NHNN, bao trả tiền có các loại hình sau:

 • Bao trả tiền bên bán hàng

Bao trả tiền bên bán hàng là việc bên bao trả tiền (ở đây là các tổ chức tài chính) có quyền truy đòi các khoản phải thu của bên bán hàng phê duyệt việc cho bên bán hàng ứng trước 1 khoản tiền đã được thỏa thuận chi tiết trong hiệp đồng.

 • Bao trả tiền bên sắm hàng

Bao trả tiền bên sắm hàng là bề ngoài nhưng bên bao trả tiền sắm hàng có quyền bảo lưu các khoản phải trả của bên sắm hàng phê duyệt việc ứng trước tiền trả tiền trả cho bên bán hàng cùng lúc thu lại tiền phí và lãi theo thỏa thuận trong hiệp đồng.

 • Bao trả tiền trong nước

Bao trả tiền trong nước là bề ngoài bao trả tiền phê duyệt hiệp đồng sắm, bán hàng hóa trong đấy cả bên sắm hàng và bên bán hàng đều là người trú ngụ trong nước.

 • Bao trả tiền quốc tế

Gần giống như bao trả tiền trong nước thì bao trả tiền quốc tế cũng là bề ngoài bao trả tiền phê duyệt hiệp đồng sắm bán hàng hóa hoặc giữa bên xuất khẩu và bên nhập cảng. Không những thế, điểm dị biệt ở đây là 2 chủ thể trong hiệp đồng 1 bên là người trú ngụ, 1 bên là người nước ngoài.

Các bề ngoài bao trả tiền

Hiện tại, bao trả tiền đang có 3 bề ngoài chính đấy là: bao trả tiền theo món, bao trả tiền hạn mức và đồng bao trả tiền. Mỗi bề ngoài này sẽ được khái niệm chi tiết như sau:

 • Bao trả tiền theo món

Bao trả tiền theo món là việc các tổ chức tài chính chia khoản phải thu thành từng danh mục chi tiết. Với từng khoản đấy sẽ cần 1 hiệp đồng tín dụng riêng.

 • Bao trả tiền hạn mức

Bao trả tiền hạn mức là việc các tổ chức tài chính hỗ trợ cho bên bán hàng 1 số dư bao trả tiền nhất mực trong khoản thời kì chi tiết. Theo đấy, tổng số dư bao trả tiền với bên bán hàng sẽ ko được vượt quá hạn mức quy định này. 

Khi này, sau mỗi lần ứng trước, đơn vị bán hàng sẽ phải ký 1 giấy nhận nợ với tổ chức tài chính.

 • Đồng bao trả tiền

Đồng bao trả tiền là bề ngoài các tổ chức tài chính cùng đứng ra bao trả tiền cho 1 hiệp đồng chi tiết. Trong đấy 1 tổ chức tài chính sẽ là trung gian tiến hành việc tổ chức bao trả tiền. 

Ích lợi của bao trả tiền

Sử dụng bao trả tiền có thể đem đến cho cả khách hàng và người bán những ích lợi. Ấy là những ích lợi gì thì chúng tôi sẽ giúp bạn chỉ ra ngay sau đây:

Đối với bên bán:

 • Trả tiền cởi mở nên có thể tăng bản lĩnh cạnh tranh.
 • Bao trả tiền giảm thiểu được các xui xẻo tín dụng
 • Phê duyệt bao trả tiền, công ty có thể biết được 1 cách chuẩn xác về bản lĩnh tín dụng và vốn đầu tư thực tiễn của từng người mua
 • Nhờ có bao trả tiền và các công ty có thể tiết kiệm được nhiều thời kì và chi tiêu điều hành, thu hồi nợ.

loi ich cua bao thanh toan

Đối với khách hàng:

 • Ko mất bất cứ 1 chi tiêu nào về bao trả tiền
 • Người dùng có thể ko cần phải thanh toán hàng hóa ngay nhưng vẫn được sắm hàng và sử dụng trước. Người dùng chỉ phải thanh toán trong khi hàng hóa phục vụ đủ những đề nghị đã đặt ra trong hiệp đồng.
 • Trả tiền cởi mở bằng nội, ngoại tệ

Quy định về bao trả tiền

Quy định về bao trả tiền nên rõ ở Thông tư 02/2017/TT-NHNN. Trong đấy nêu rõ điều kiện bao trả tiền và những trường hợp ko được bao trả tiền. 

Điều kiện bao trả tiền

Thông tư nêu rõ, người mua cần phải giải quyết được các điều kiện chi tiết thì mới có thể được coi xét, quyết định bao trả tiền. Các điều kiện đấy bao gồm:

– Đối với người mua là người trú ngụ:

 • Người mua phải là pháp nhân, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định của luật pháp
 • Người mua là tư nhân đã đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của luật pháp. Trong trường hợp, người mua từ đủ 15 tới 18 tuổi thì phải ko bị mất hoặc giảm thiểu năng lực hành vi dân sự theo quy định. 
 • Người mua sử dụng bao trả tiền để ứng tiền phải nhằm mục tiêu hợp lí cùng lúc chuyên dụng cho cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính đáng.
 • Người mua phải chứng minh được bản lĩnh vốn đầu tư để trả nợ.
 • Người mua cần đưa ra được phương án sử dụng tài chính khả thi.

– Đối với người mua là người nước ngoài:

 • Người mua phải là tổ chức, doanh nghiệp.
 • Người mua sử dụng bao trả tiền để ứng tiền phải nhằm mục tiêu hợp lí cùng lúc chuyên dụng cho cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính đáng của doanh nghiệp.
 • Tổ chức sử dụng bao vốn đầu tư phải chứng minh được bản lĩnh vốn đầu tư đủ để trả nợ.
 • Cùng lúc cần đưa ra được phương án sử dụng vốn cân đối.
 • Trong trường hợp người mua là bên nhập cảng thì cần phải giải quyết được 1 trong những điều kiện sau:
 • Người mua phải là công ty được thành lập và hoạt động tại nước ngoài nhưng mà có vốn góp của công ty Việt Nam dưới dạng đầu cơ trực tiếp ra nước ngoài
 • 100% trị giá của khoản phải trả đều được bảo lãnh trả tiền, bảo hiểm bởi 1 bên thứ 3, đã được người mua ký quỹ và được đảm bảo bằng tiền gửi của người mua tại đơn vị bao trả tiền.

– Những trường hợp ko được bao trả tiền

Trong 1 số trường hợp, các đơn vị bao trả tiền sẽ ko được bao trả tiền đối với những khoản phải trả, khoản phải thu thuộc danh mục sau đây:

 • Các thành phầm, dịch vụ bị luật pháp cấm
 • Giao kèo sắm bán hàng hóa có thời hạn trả tiền còn lại dài hơn 180 ngày bắt đầu từ ngày được đề xuất bao trả tiền.
 • Giao kèo sắm bán hàng hóa ko được chuyển giao quyền và trách nhiệm.
 • Giao kèo hỗ trợ dịch vụ trong lĩnh vực vốn đầu tư, nhà băng và bảo hiểm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
 • Các khoản phải thu, phải trả đã được bao trả tiền hoặc sử dụng cho các trách nhiệm nợ khác.
 • Các khoản phải thu, phải trả đã quá hạn trả tiền theo hiệp đồng sắm bán hàng hóa.
 • Các khoản trả tiền đang xảy ra mâu thuẫn.

Thời hạn bao trả tiền

Thời hạn bao trả tiền được quy định tại Khoản 14 Điều 3 TT 02/2017/TT-NHNN. Theo đấy, thời hạn bao trả tiền chính là khoảng thời kì được tính từ ngày tiếp theo của ngày đơn vị bao trả tiền thực hiện ứng trước số tiền trước hết cho tới lúc nợ và lãi bao trả tiền được trả hết theo quy định trong hiệp đồng. 

Trong trường hợp, ngày rốt cục trong thời hạn bao trả tiền trùng với ngày nghỉ cuối tuần hoặc lễ, tết thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ. Đặc thù, nếu trường hợp bao trả tiền ko đủ 1 ngày thì sẽ được xác định theo quy định của Luật dân sự về thời khắc mở đầu thời hạn.

Chi tiêu bao trả tiền

Chi tiêu bao trả tiền là khoản tiền nhưng đơn vị bao trả tiền thu được phê duyệt việc đảm nhiệm bao trả tiền và được quy định chi tiết tại Điều 9 TT 02/2017/tt-NHNN. Theo đấy, lãi suất và chi tiêu bao trả tiền do đơn vị bao trả tiền và người mua làm theo thỏa thuận trước tại hiệp đồng, thích hợp với quy định của luật pháp. 

Trong trường hợp đã tới thời hạn trả nợ, lãi bao trả tiền nhưng đơn vị bao trả tiền vẫn ko được trả tiền đầy đủ thì phía người mua phải trả lãi như sau:

 • Lãi trên khoản nợ bao trả tiền phải theo lãi suất bao trả tiền đã được thỏa thuận trước đấy tương ứng với thời hạn bao trả tiền tới hạn chưa trả.
 • Trong trường hợp người mua vẫn ko trả tiền đúng hạn như quy định trên thì phía người mua phải trả lãi chậm theo mức lãi suất đã được thỏa thuận trước đấy nhưng mà ko được vượt quá 10%/5 tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời kì chậm trả. 
 • Trường hợp nợ bao trả tiền bị chuyển nợ quá hạn, người mua phải thực hiện trả lãi dựa trên khoản  nợ bao trả tiền quá hạn tương ứng với thời kì chậm trả với mức lãi suất ko được vượt quá 150% lãi suất bao trả tiền trong hạn tại thời khắc chuyển nợ quá hạn.

Kế bên đấy, ví như trong trường hợp vận dụng mức  lãi suất bao trả tiền điều chỉnh thì đơn vị bao trả tiền và người mua phải có  thỏa thuận chi tiết với nguyên lý và các nhân tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời khắc điều chỉnh lãi suất bao trả tiền. Trường hợp bao trả tiền căn cứ vào các nhân tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn tới có nhiều mức lãi suất không giống nhau, thì đơn vị bao trả tiền sẽ sử dụng mức lãi suất bao trả tiền thấp nhất.

Thứ tự bao trả tiền

Để việc tiến hành bao trả tiền mau chóng thì mọi người có thể tiến hành theo 3 bước căn bản như sau:

Bước 1: Giám định giấy má, ký hiệp đồng bao trả tiền

Bước trước hết cũng là tiền đề cho giai đoạn bao trả tiền sau này đấy chính là đánh giá giấy má và ký hiệp đồng bao trả tiền. 

 • Ở bước này, trước hết người bán cần phải sẵn sàng và ký được hiệp đồng thương nghiệp với khách hàng cùng lúc thực hiện làm các thủ tục để có thể xin tài trợ bao trả tiền. 
 • Đơn tài trợ bao trả tiền, người bán có thể tuân theo mẫu và gửi cho nhà băng hoặc tổ chức vốn đầu tư nhưng mình mong muốn. 
 • Kèm theo đơn tài trợ vốn đầu tư là các tài liệu liên can như: hiệp đồng thương nghiệp, tên, địa chỉ của các đối tác liên can trong hiệp đồng….
 • Sau lúc thu được giấy má xin bao trả tiền từ phía người mua, nhà băng hoặc các tổ chức vốn đầu tư sẽ thực hiện đánh giá các nội dung sau: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo vốn đầu tư, điểm tín dụng của khách hàng; cùng lúc đánh giá tình hình của người bán phê duyệt bình chọn tính khả thi, tính bất biến…
 • Trong khi tất cả các nhân tố liên can tới bao trả tiền đã được bảo đảm thì hiệp đồng bao trả tiền sẽ được ký kết. 

quy trinh bao thanh toan

Bước 2: Người bán tiến hành hiệp đồng thương nghiệp

Sau lúc hiệp đồng bao trả tiền đã được ký kết, người bán thực hiện gửi hàng cho khách hàng theo đúng đề nghị đã được thỏa thuận trước đấy.

Bước 3: Người bán nộp chứng từ xin tài trợ bao trả tiền

Rốt cục, người bán thực hiện gửi các chứng từ, hóa đơn bán hàng cộng với văn bản chuyển nhượng nợ cho bên bao trả tiền. 

Bước 4: Đơn vị bao trả tiền đánh giá và tiến hành tài trợ

Sau lúc thu được các chứng từ của người bán bên bao trả tiền sẽ đánh giá lại các giấy má. Sau lúc đã xác minh tính hợp lí, thì đơn vị sẽ trả tiền ngay cho người bán và gửi toàn thể chứng từ cho bên sắm.

Bước 5: Hoàn thành thứ tự bao trả tiền

Tới kỳ trả tiền thì bên bao trả tiền sẽ gửi đề nghị cho bên sắm. Lúc này bên sắm sẽ có trách nhiệm trả tiền toàn thể số tiền trong chứng từ cho bên bao trả tiền. Sau cuối đơn vị bao trả tiền sẽ công nhận số tiền và hoàn thành các thủ tục.

Kết luận

Tương tự là trên đây, mạng đầu cơ đã giúp bạn thông suốt hơn về bao trả tiền là gì, các bề ngoài bao trả tiền, ích lợi cũng như thứ tự và các quy định trong bao trả tiền rồi. Thông suốt được những tri thức về nghiệp vụ vốn đầu tư này sẽ là nền móng giúp bạn vận hành cũng như điều hành công tác kinh doanh của mình được tốt hơn. Chúc bạn thành công. 

Mạng Đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *