Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách kiểm toán viên của nhiều đơn vị kiểm toán

Góc nhìn chuyên gia chứng khoán tuần mới: Đánh giá lại nhóm cổ phiếu dầu khí

Đầu tiên, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Nguyễn Thanh Hồng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1512-2023-071-1) và kiểm toán viên Hoàng Thái Tân (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2817-2020-071-1) của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kể từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thứ hai, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Lê Minh Tâm (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4557-2019-149-1) và kiểm toán viên Trần Văn Minh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4025-2022-149-1) của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ASCO kể từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thứ ba, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Hoàng Thị Vinh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1678-2023-026-1), Kiểm toán viên Mai Quang Phúc (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 4551-2019-026-1), Kiểm toán viên Đặng Thị Hồng Loan (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 0425-2018-026-1) và Kiểm toán viên Huỳnh Thị Bích Liểu (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3902-2022-026-1) của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kể từ ngày 03/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thứ tư, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Lê Hồng Đào (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1732-2023-152-1), Kiểm toán viên Lê Thị Như Ngọc (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 4799-2019-152-1), Kiểm toán viên Bùi Ngọc Vương (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0941-2023-152-1) và kiểm toán viên Phạm Đức Bảo (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 5308-2020-152-1) của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kể từ ngày 03/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thứ năm, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Lê Hùng Dũng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3174-2020-005-1) của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kể từ ngày 31/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được thông báo ngày 07/11/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO thông báo giảm kiểm toán viên Trần Tuấn Anh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3272-2020-156-1) trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2023 do kiểm toán viên này đã nghỉ việc từ ngày 01/11/2023.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *