Trở lại gom cổ phiếu HPG, khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần từ 25-29/9

Trở lại gom cổ phiếu HPG, khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần từ 25-29/9

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên cuối tuần. Tổng cộng, khối này đã trở lại mua ròng 8,74 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 627,78 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ 18-22/9 bán ròng 61,22 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.614,49 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 272,46 triệu đơn vị, giá trị đạt 7.815,97 tỷ đồng (tăng 21,26% về lượng và 11,32% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 263,72 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 7.187,97 tỷ đồng (giảm 7,77% về lượng và 16,76% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 25-29/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/9

58.159.110

41.904.720

16.254.390

1.966.960

1.266.710

700.250

26/9

81.289.990

61.918.320

19.371.670

2.181.240

1.531.880

649.360

27/9

55.954.220

43.127.090

12.827.130

1.512.110

1.198.030

314.080

28/9

45.977.570

62.843.180

-16.865.610

1.119.390

1.618.270

-498.880

29/9

31.079.800

53.924.760

-22.844.960

1.036.050

1.573.080

-537.030

Tổng

272.460.690

263.718.070

8.742.620

7.815.750

7.187.970

627.780

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối này đã trở lại mua ròng hơn 11,61 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 293,75 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,43 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 5,39 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào hơn 16,2 triệu đơn vị, giá trị 399,84 tỷ đồng (tăng gấp hơn 3 lần về lượng và 2,4 lần về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 4,59 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 106,09 tỷ đồng (giảm 15,56% về lượng và 13,78% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 25-29/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/9

1.256.080

592.750

663.330

31.710

14.960

16.750

26/9

2.559.250

1.111.460

1.447.790

51.220

23.810

27.410

27/9

1.798.100

935.660

862.440

40.560

20.250

20.310

28/9

4.124.700

1.290.060

2.834.640

131.120

32.480

98.640

29/9

6.465.080

661.390

5.803.690

145.230

14.590

130.640

Tổng

16.203.210

4.591.320

11.611.890

399.840

106.090

293.750

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất vào cuối tuần ngày 29/9. Tổng cộng, khối ngoại đã trở lại mua ròng 7,68 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 159 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 2,12 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 44,67 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 8,91 triệu đơn vị, giá trị đạt 202,02 tỷ đồng (tăng 321,26% về lượng và 174,93% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 1,23 triệu đơn vị, giá trị 43,02 tỷ đồng (giảm 70,87% về lượng và 63,59% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 25-29/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/9

4.458.020

260.440

4.197.580

98.190

8.700

89.490

26/9

1.145.880

231.660

914.220

25.340

9.680

15.660

27/9

2.582.110

138.900

2.443.210

54.920

3.910

51.010

28/9

339.000

257.200

81.800

13.180

7.620

5.560

29/9

385.490

346.200

39.290

10.390

13.110

-2.720

Tổng

8.910.500

1.234.400

7.676.100

202.020

43.020

159.000

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 25-29/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã trở lại mua ròng 28,03 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.080,53 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó từ 18-22/9 bán ròng 64,78 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.664,55 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị đạt 332,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 7,62 triệu đơn vị. Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng là GEX, đạt 8,74 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 131,39 tỷ đồng.

Trong khi những tuần trước đó, cổ phiếu HPG chịu áp lực bán khá mạnh từ khối ngoại. Chỉ tính riêng trong 2 tuần gần đầy nhất, khối này đã bán ròng tới hơn 1.170 tỷ đồng cổ phiếu HPG.

Trái lại, khối này tập trung bán mạnh cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, như STB bị bán ròng 5,88 triệu đơn vị, giá trị 183,9 tỷ đồng; VND bị bán ròng 5,48 triệu đơn vị, giá trị 117,32 tỷ đồng; CTG bị bán ròng 4,78 triệu đơn vị, giá trị 143,56 tỷ đồng; VCI bị bán ròng 4,37 triệu đơn vị, giá trị 180,63 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại đã có tuần mua ròng đột biến cổ phiếu HUT, đặc biệt là phiên cuối tuần ngày 29/9 khi bất ngờ mua ròng gần 5 triệu cổ phiếu này trong đợt khớp lệnh ATC, đã kéo giá cổ phiếu tăng thẳng đứng hơn 1,5 giá. Tổng cộng tuần qua, khối này đã mua ròng hơn 8,34 triệu cổ phiếu HUT, tổng giá trị mua ròng đạt 194,38 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu NVB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 502.200 đơn vị, giá trị đạt 6,32 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *