Trao giải Doanh nghiệp Niêm yết 2023: Nhiều báo cáo mang tính đột phá, “lần đầu tiên”

Trao giải Doanh nghiệp Niêm yết 2023: Nhiều báo cáo mang tính đột phá, “lần đầu tiên”

Sự kiện được tổ chức kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đại diện gần 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Sau gần 6 tháng bình chọn, với gần 600 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn, Hội đồng bình chọn đã chọn được 51 doanh nghiệp xuất sắc ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững để chính thức vinh danh (Xem danh sách các DN đoạt giải tại đây).

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, trải qua 16 lần tổ chức, Cuộc Bình chọn DNNY đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng báo cáo, công khai và minh bạch việc công bố thông tin, Ban tổ chức còn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị công ty gắn với quản trị các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị bền vững.

Vì vậy, Ban Tổ chức đã cập nhật Bộ tiêu chí đánh giá Quản trị công ty theo bộ nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD năm 2023, bổ sung khía cạnh phát triển bền vững và bền bỉ (Sustainability and Resilience). Các câu hỏi mới được thêm vào đề cao sự quan tâm của doanh nghiệp đối với vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu bằng các câu hỏi cụ thể về quá trình thực hành ESG của doanh nghiệp. Ban Tổ chức kỳ vọng rằng những giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp thông qua những gương mặt đạt giải sẽ tạo động lực lan tỏa cho thị trường tiếp nối và học hỏi áp dụng những thông lệ quản trị tốt.

Bà Hà kỳ vọng, Hội nghị này sẽ là cơ hội để các DNNY chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý tưởng nhằm chung tay phát triển hơn nữa về chất và lượng của cuộc bình chọn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hoan nghênh các ý tưởng mới để các DNNY luôn là các DN đi đầu trong nhận thức, hành động về phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào chiến lược, cam kết chung của Chính phủ.

Bà Nguyễn Nam Anh, Giám đốc Quản lý niêm yết HOSE trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Bà Nguyễn Nam Anh, Giám đốc Quản lý niêm yết HOSE trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Tổng kết cuộc Bình chọn DNNY 2023, bà Nguyễn Nam Anh, Giám đốc Quản lý niêm yết HOSE cho biết, đối với hạng mục Báo cáo thường niên (BCTN): 116 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất được bình chọn vào vòng chung khảo. Hội đồng Bình chọn đã lựa chọn ra 30 doanh nghiệp có BCTN xuất sắc nhất được vinh danh, bao gồm 10 DN có báo cáo thường niên tốt nhất trong Nhóm ngành tài chính và 20 DN có BCTN tốt nhất trong Nhóm ngành phi tài chính.

Năm nay thực hiện chấm điểm các DNNY có đăng ký tham gia và DN được chia theo 02 nhóm ngành tài chính và phi tài chính, thay vì chấm theo nhóm vốn hóa như mọi năm. Việc chấm điểm BCTN ở vòng sơ khảo được thực hiện bởi bên thứ ba độc lập là Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD). Kết quả sơ khảo sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Hai Sở GDCK TP.HCM và Hà Nội thẩm định lại kết quả lần cuối trước khi công bố.

Các BCTN vượt trội của các doanh nghiệp khối ngành tài chính có sự đầu tư trong việc thể hiện bức tranh hoạt động trong năm của mình một cách sinh động, thu hút và nhất quán đến người đọc. Quan trọng hơn, nhiều doanh nghiệp trong khối này với mục tiêu tiếp cận các nguồn vốn và tài chính quốc tế, đã công bố thông tin hệ thống và tường minh về mô hình quản trị, cơ cấu quản lý, hệ sinh thái kinh doanh; các mục tiêu, chiến lược và quản trị rủi ro ngắn, trung và dài hạn.

Đối với các doanh nghiệp phi tài chính, các doanh nghiệp có BCTN xuất sắc thường đồng thời xây dựng các báo cáo phát triển bền vững riêng. Mục tiêu chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cùng với việc nhận diện các rủi ro trọng yếu bao gồm rủi ro về môi trường và chính sách quản trị rủi ro được phân tích, trình bày và minh họa cụ thể.

Vinh danh doanh nghiệp đoạt giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2023

Đối với hạng mục Quản trị công ty: 104 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa. Trong đó, 34 DN thuộc nhóm vốn hóa lớn, 34 DN thuộc nhóm vốn hóa vừa và 36 DN thuộc nhóm vốn hóa nhỏ. Tại vòng chung khảo, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 28 doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao giải.

Năm nay, bộ tiêu chí QTCT được bổ sung thêm 18 câu hỏi, bao gồm 1 câu về tổ chức đại hội cổ đông, 2 câu về đề cử thành viên HĐQT nâng cao đa dạng hoá và 15 câu về phát triển bền vững và bền bỉ. Đây được xem là bước đầu cho những yêu cầu mới về quản trị công ty trong bối cảnh Chính phủ thực hiện mạnh mẽ các cam kết về giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong 2 năm qua, sau Hội nghị COP26. Khía cạnh phát triển bền vững và bền bỉ (Sustainability and Resilience) là một nội dung quan trọng trong bộ Nguyên tắc QTCT của G20/OECD vừa được ban hành trong năm 2023.

Hội đồng bình chọn cho biết, điểm quản trị công ty của các doanh nghiệp cho thấy sự tiến bộ và ngày càng chú trọng thực hiện hoạt động quản trị tốt. Hiện nay, các doanh nghiệp có sự chênh lệch giữa mức độ đáp ứng các tiêu chí tuân thủ so với các tiêu chí mang tính chất thông lệ: 66% doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí tuân thủ, gần 26% doanh nghiệp đáp ứng thông lệ. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá cho thấy mức độ đáp ứng tiêu chí tuân thủ dao động từ 62,9 – 72,3%, tùy vào từng nhóm vốn hóa (doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn thường tuân thủ pháp luật tốt hơn); các tiêu chí mang tính thông lệ được đáp ứng từ 21,1 – 42,1% (doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ có xu hướng ít đáp ứng thông lệ hơn).

Đối với hạng mục Báo cáo phát triển bền vững: những doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững riêng và các DN có điểm cao ở nội dung môi trường và xã hội trong các BCTN lọt vào vòng chung khảo sẽ được Hội đồng bình chọn xem xét chấm điểm báo cáo phát triển bền vững ở vòng chung khảo. Nội dung chấm báo cáo này sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA).

Hội đồng bình chọn cho biết, mùa báo cáo 2023, các doanh nghiệp đã cho thấy nhiều nét mới trong việc áp dụng các thông lệ tốt. Các doanh nghiệp lớn có truyền thống làm báo cáo tốt trong các năm trước đây, sau một năm trùng lại thì năm nay đã trở lại vị thế vốn có của mình.

Trong năm 2022 và 2023, chúng ta cũng chứng kiến sức ép gia tăng từ các nhà đầu tư có tổ chức yêu cầu các doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư của họ phải thực hành ESG một cách nghiêm túc hơn.

Nhóm bình chọn báo cáo PTBV đã có một số cập nhật về tiêu chí để đảm bảo các xu thế lớn được cập nhật. Bao gồm, tăng cường về chất lượng của công bố thông tin về phát thải khí nhà kính. Theo đó, các doanh nghiệp công bố thông tin phát thải khí nhà kính theo các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi (ISO, GHG Protocol….) sẽ được đánh giá cao hơn.

Các doanh nghiệp được điểm cao thường phải công bố các thông tin định lượng tối thiểu là 50% theo hướng dẫn chung của GRI và các hướng dẫn chuyên ngành. Nhóm bình chọn cũng đánh giá cao các doanh nghiệp có sử dụng nhiều hơn một tiêu chuẩn công bố thông tin, đặc biệt là các tiêu chuẩn/khung công bố thông tin được các nhà đầu tư sử dụng nhiều như TCFD, ISSB…

Hội đồng bình chọn cũng thắt chặt các đánh giá đối với các đảm bảo từ bên thứ ba được cung cấp. Theo đó chất lượng của các đảm bảo được cung cấp sẽ được đánh giá theo các tiêu chí như: tỷ lệ % các chỉ số được đảm bảo, phạm vi đảm bảo, tiêu chuẩn thực hiện đảm bảo…

Về tổng quan, số lượng các công ty lập báo cáo phát triển bền vững riêng biệt năm nay lọt vào vòng chung khảo đã tăng nhẹ từ mức 19 năm 2022 lên 21 báo cáo (tăng hơn 10%), tiếp nối từ đà tăng các năm trước.

Các báo cáo có nhiều điểm mới, mang tính đột phá. Lần đầu tiên một công ty Việt Nam – Tập đoàn Bảo Việt (BVH), lọt vào vòng chung khảo chấm báo cáo phát triển bền vững đã thực hiện đánh giá ESG theo các tiêu chuẩn quốc tế của Dow Jones. Cũng lần đầu tiên, một công ty Việt Nam (Gemadept- GMD) lọt vào vòng chung khảo có sử dụng dịch vụ kiểm định phát thải khí nhà kính bởi một đơn vị được xác thực bởi ISO14064.

Bên cạnh đó, ghi nhận ngoài GRI, đã bắt đầu có các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng thêm một số khung công bố thông tin khác như CDP. Công bố thông tin phát thải khí nhà kính, đã có một số công ty bắt đầu có cam kết mục tiêu Net Zero với các mốc thời gian cụ thể như VNM, GMD.

Kết quả, Hội đồng đã chọn ra 06 báo cáo tốt nhất để trao giải. Trong 6 DN có báo cáo phát triển bền vững tốt nhất, Ban Tổ chức sẽ trao 3 Giải khuyến khích cho 3 hạng mục khác nhau, 01 Giải dành cho Doanh nghiệp báo cáo quản lý khí thải nhà kính tốt nhất, 01 Giải Nhì và 01 Giải Nhất.

Năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục bình chọn giải thưởng dành cho Doanh nghiệp báo cáo quản lý khí thải nhà kính tốt nhất. Đây là giải thưởng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết nâng cao nhận thức và quan tâm hơn đến các vấn đề về môi trường và tác động của biến đổi khí hậu, chung tay vì mục tiêu chung của Việt Nam trong cam kết giảm phát thải khí nhà kính ròng về mức bằng 0 vào năm 2050.

Vượt qua rất nhiều ứng cử viên khác, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chinh phục Hội đồng bình chọn để lần thứ hai liên tiếp đoạt giải thưởng này.

Hội đồng Bình chọn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Toàn

Hội đồng Bình chọn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Toàn

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, chia sẻ: “Khách hàng ở trong và ngoài nước tiếp tục lên tiếng, yêu cầu chúng tôi thực hiện tuân thủ ESG trong đầu tư. Khách hàng muốn biết cụ thể chúng tôi đang làm gì, làm theo chiến lược nào, đo sự tiến bộ ra sao. Nhưng hiện nay, Dragon Capital đang gặp khó khăn trong việc đo lường lượng phát thải trong danh mục đầu tư của mình vì rất ít công ty làm điều này. Do đó, chúng tôi phải thuê một công ty nước ngoài để đánh giá lượng phát thải trong danh mục bằng cách so sánh các công ty trong danh mục với các công ty cùng ngành ở nước ngoài”.

“Điều này với Dragon Capital cũng là một thách thức không nhỏ. Việc đo lường và đánh giá tác động môi trường của danh mục đầu tư không chỉ giúp công ty hiểu rõ hơn về các rủi ro liên quan đến ESG, mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng về tính minh bạch và trách nhiệm xã hội. Để doanh nghiệp thu hút được các nguồn vốn tốt và dài hạn từ các nhà đầu tư và các định chế tài chính, chúng ta nên xem ESG và đầu tư chuyển đổi xanh là cơ hội chứ không phải chi phí,” ông Dominic nói.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Tham dự sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao cuộc Bình Chọn DNNY đã đồng hành 16 năm trên 23 năm thị trường chứng khoán hoạt động, thúc đẩy các DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, áp dụng nhiều thông lệ tốt trên thế giới. Từ đó, giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch nhất, qua đó tạo cơ hội cho các DN huy động được vốn trên thị trường chứng khoán.

Bà Phương kỳ vọng cuộc bình chọn sẽ tiếp tục duy trì hàng năm, thu hút nhiều hơn nữa các DN tham gia. Công bố thông tin minh bạch là rất quan trọng cho thị trường chứng khoán phát triển, là tiêu chí rất quan trọng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, việc công bố thông tin song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh cũng rất cần thiết. Hiện Thông tư 96 mới dừng ở mức khuyến khích, nhưng sắp tới, sửa đổi Thông tư 96 sẽ đưa thành nội dung bắt buộc. 70/100 DNNY tại HOSE đã công bố thông tin bằng tiếng Anh, và ngay cả Uỷ Ban Chứng khoán hiện cũng đang nỗ lực công bố song song tiếng Việt – tiếng Anh. Để thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, cần sự chung tay đồng lòng của các DNNY.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), gửi lời chúc mừng tới các được giải thưởng năm nay. Cuộc bình chọn DNNY 2023 có nhiều cải tiến trong việc thúc đẩy công bố thông tin, thông qua các báo cáo thường niên, phát triển bền vững và QTCT. Qua nhiều mùa giải, đã góp phần đưa chất lượng thông tin, chất lượng quản trị của DN từng bước từng bước bám sát được tiêu chuẩn quốc tế. Đây là minh chứng cho sự kiên trì của Ban tổ chức đang thể hiện được thành quả đáng ghi nhận, hi vọng các năm tiếp theo cả chất lượng và số lượng có sự tăng trưởng. Tiếp tục cải tiến các tiêu chí bình chọn để sát hơn nữa các thông lệ tốt trên thế giới, thúc đẩy DN trong công tác minh bạch thông tin, quản trị công ty hướng đến phát triển bền vững – qua đó giúp DN có thể huy động vốn tốt hơn trên thị trường.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tài trợ thường niên và duy nhất của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital và cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC. Năm 2023 là năm thứ 16 Cuộc bình chọn đồng hành cùng TTCK Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *