Tháng 7/2023, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX tiếp diễn giảm

Tháng 7/2023, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX tiếp tục giảm

Trong ấy, trái phiếu kỳ hạn 15 và 10 5 trúng thầu chiếm tỷ trọng vượt bậc, lần là lượt 50,92% và 39,35% so với tổng khối lượng phát hành.

Tháng 7/2023, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức 21 đợt đấu thầu TPCP và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với tổng khối lượng trúng thầu là 33.287 tỷ đồng. Trong ấy, Ngân khố Nhà nước huy động được 28.837 tỷ đồng và Nhà băng Cơ chế xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng. Tương tự, trong 7 tháng đầu 5 2023, Ngân khố Nhà nước đã huy động được 208.729 tỷ đồng TPCP, đạt 52,18% kế hoạch 5 và Nhà băng Cơ chế xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng, đạt 18,27% kế hoạch.

Về giao dịch thứ cấp TPCP, tháng 7 có tổng trị giá giao dịch đạt 109.611 tỷ đồng, giảm 29,23% so với tháng 6, bình quân đạt 5.220 tỷ đồng/phiên, trong ấy giao dịch Outright chiếm 79,78%, còn lại là giao dịch Repos. Lợi suất giao dịch bình quân của dụng cụ nợ giảm nhiều nhất ở các kỳ hạn 15-20 5, 2 5 và 5-7 5, tương ứng 20,27%; 11,11% và 11,08% so với cùng kỳ tháng trước, và tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 25-30 5 và 20-25 5, tương ứng 9,44% và 7,78% so với cùng kỳ tháng trước.

Về kỳ hạn giao dịch của dụng cụ nợ, các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 15 5, 20-25 5, và 10 5 với tỷ trọng so với tổng trị giá giao dịch toàn thị phần tương ứng là 21,45%; 18,58% và 17,23%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *