gom cổ phiếu bự, khối ngoại quay về sắm ròng hơn 60 tỷ đồng trong phiên khởi sắc 21/7

Tập trung gom cổ phiếu lớn, khối ngoại trở lại mua ròng hơn 60 tỷ đồng trong phiên khởi sắc 21/7

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 51,65 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.377,45 tỷ đồng, tăng 9,1% về khối lượng và 3,26% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 20/7).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 61,47 triệu đơn vị, trị giá 1.292,81 tỷ đồng, tăng 6,98% về khối lượng mà giảm 6,42% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 9,82 triệu đơn vị, giảm 2,93% so với phiên trước; tổng trị giá là sắm ròng 84,64 tỷ đồng, khi mà phiên trước ấy bán ròng 47,52 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VCB được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 119,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,15 triệu đơn vị.

Tiếp theo ấy là cặp đôi bự gồm VNM được sắm ròng 93,52 tỷ đồng (1,28 triệu đơn vị) và MSN được sắm ròng 79,31 tỷ đồng (0,98 triệu đơn vị).

Ở chiều trái lại, nhà đầu cơ nước ngoài vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MSB với khối lượng 9,73 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 129,53 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu POW bị bán ròng 4,85 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt xấp xỉ 64,tỷ đồng.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 222.700 đơn vị, trị giá 4,99 tỷ đồng, giảm 71,12% về khối lượng và 77,84% về trị giá so với phiên trước.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 365.140 đơn vị, trị giá 7,84 tỷ đồng, tăng 23,16% về khối lượng và 71,55% về trị giá so với phiên trước ấy.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 142.440 đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 2,85 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 474.570 đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 17,95 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu PVS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 90.200 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 3,09 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 50.300 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,77 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 481.420 đơn vị, trị giá 12,19 tỷ đồng, tăng 74,24% về khối lượng và 28,86% về trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 947.710 đơn vị, trị giá 33,08 tỷ đồng, tăng gần 130% về khối lượng và 93,34% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 466.290 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 20,89 tỷ đồng, tăng hơn 243% về lượng và hơn 173% về trị giá so với phiên trước.

Bữa nay, VGT là mã được nhà đầu cơ nước ngoài sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 168.000 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 2,33 tỷ đồng.

Tiếp theo là LTG được sắm ròng 1,89 tỷ đồng (53.500 đơn vị) và VTP được sắm ròng 1,4 tỷ đồng (31.900 đơn vị).

Khi mà ấy, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 581.100 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 22,46 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là QNS bị bán ròng 3,11 tỷ đồng và ACV bị bán ròng 1,32 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 21/7, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 10,43 triệu đơn vị, tăng 6,65% so với phiên giao dịch bữa qua ngày 20/7. Tổng trị giá là sắm ròng 60,9 tỷ đồng, khi mà phiên trước ấy bán ròng 37,22 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *