Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/9

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/8: Hạn chế hành động bắt đáy

* VNL: Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Logistics Vinalink (VNL – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 16/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/10/2023.

* VGC: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 của Tổng Viglacera (VGC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/10/2023.

* SC5: Ông Nguyễn Đình Dũng, Tổng giám đốc CTCP Xây dựng số 5 (SC5 – HOSE) đăng ký mua 444.000 cổ phiếu SC5 từ ngày 02/10 đến 31/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ nâng sở hữu tại SC5 lên 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,35%.

* CMG: CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6% và cổ phiếu theo tỷ lệ 6%. Bên cạnh đó, CMG còn phát hành hơn 30,4 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20,2%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* SGN: AMERICA LLC, cổ đông lớn của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN – HOSE) đã mua vào hơn 1,12 triệu cổ phiếu SGN trong ngày 21/9. Qua đó, nâng sở hữu tại SGN lên hơn 3,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,69%.

* TNG: Ngày 09/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 10/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

* TMX: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 02/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

* SPC: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 của CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 02/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

* NET: Ngày 09/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Bột giặt NET (NET – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 10/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2023.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *