Sự kiện chứng khoán đáng để mắt ngày 26/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/7

* LPB: Ông Vũ Quốc Khanh, Phó giám đốc điều hành Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB – HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu LPB từ ngày 31/8 tới 29/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự định giao dịch thành công, ông Khanh sẽ giảm sở hữu tại LPB xuống còn hơn 800.000 cổ phiếu, tỉ lệ 0,046%.

* STG: CTCP Kho vận miền Nam (STG – HOSE) phê chuẩn phê chuẩn yêu cầu chào sắm công khai hơn 5,01 triệu cổ phiếu STG từ PSA Cargo Soluotions Vietnam Investments Pte, Ltd.

* MCP: Ông Nguyễn Đức Hiếu, cổ đông to của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP – HOSE) đã bán ra 750.000 cổ phiếu MCP trong ngày 24/8. Qua đấy, giảm sở hữu tại MCP xuống còn hơn 461.000 cổ phiếu, tỉ lệ 3,07%.

* CCL: Ngày 14/9 là ngày giao dịch ko hưởng quyền nhận cổ tức 5 2022 của CTCP Đầu cơ và Tăng trưởng đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL – HOSE), ngày đăng ký rốt cuộc là 15/9. Theo đấy, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 100:12.

* SIP: CTCP Đầu cơ Sài Gòn VRG (SIP – HOSE) phê chuẩn phương án phát hành hơn 40,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức 5 2022 theo tỉ lệ 100:45. Cộng với đấy, SIP cũng phát hành gần 50 triệu cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ nhân theo tỉ lệ 100:55. Ngày đăng ký rốt cuộc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu tăng vốn vào 08/9/2023.

* CSC: Bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng – Phó chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn COTANA (CSC – HNX) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu CSC từ ngày 28/8 tới 26/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày nay, bà Dung đang nắm giữ hơn 5,16 triệu cổ phiếu CSC, tỉ lệ 16,57%.

* API: CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), cổ đông to của CTCP Đầu cơ châu Á – Thái Bình Dương (API – HNX) đã bán bất thành 8,1 triệu cổ phiếu API đăng ký bán từ ngày 06/6 tới 20/6. Tương tự, ngày nay, APS vẫn đang nắm giữ hơn 11,01 triệu cổ phiếu API, tỉ lệ 13,1%.

* KDM: Bà Nguyễn Thị Tân, mẹ vợ ông Đặng Công Thức – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn GCL (KDM – HNX) đăng ký bán toàn thể hơn 342.000 cổ phiếu KDM sở hữu, tỉ lệ 4,83%. Giao dịch dự định tiến hành từ ngày 29/8 tới 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời kì và phương thức giao dịch, bà Nguyễn Thị Thuần, mẹ của ông Thức cũng đăng ký bán toàn thể hơn 197.000 cổ phiếu KDM sở hữu, tỉ lệ 2,79%.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *